Naar hoofdinhoud Naar footer

Icoon mondzorgMondzorgbeleid

Nederlands onderzoek laat zien dat 80% van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid heeft bij opname in een verpleeghuis. Een goed en uitvoerbaar mondzorgbeleid is van groot belang.

Veel ouderen in instellingen hebben hulp en aandacht nodig bij een goede mondzorg. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen daarvoor zorgen. Samen met de specialist ouderengeneeskunde, de tandarts en mondhygiënist. Hoe je dit kunt doen staat in de richtlijn Mondverzorging

Onderzoek Inspectie

De Inspectie van de Gezondheidszorg bezocht 2013/begin 2014 29 instellingen. Uit dat onderzoek is gebleken dat de mondzorg in die instellingen onvoldoende is. 27 verpleeghuizen moesten op last van de IGZ (nu IGJ) binnen een half jaar de kwaliteit van de mondzorg op orde brengen. De inspectie verwacht dat alle verpleeghuizen - die dit nog niet hebben gedaan - de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen op korte termijn implementeren. Het onderzoeksrapport staat op de website van de IGJ.

Volgens de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen, is goed mondzorgbeleid van een organisatie te herkennen aan:

  • De multidisciplinaire richtlijn Mondzorg is beschikbaar voor alle medewerkers.
  • Mondzorgbeleid is geborgd in het kwaliteitssysteem van de zorginstelling. De kwaliteit van de mondzorg wordt steeds geëvalueerd in een cyclisch proces.
  • De mondzorg is een vast onderwerp in het zorgplan en zorgdossier van de cliënt. Als zodanig vormt het een vast onderdeel in het multidisciplinair overleg.
  • Zorg voor deskundig personeel. Per anderhalf jaar worden verzorgenden en verpleegkundigen geschoold in mondverzorging. De zorgorganisatie ziet er op toe dat de werkzame zorgverleners over de vereiste kennis, vaardigheden en attitude beschikken.
  • Er is een tandarts beschikbaar voor de cliënten in de instelling.

Bronnen

Tips over mondzorgbeleid

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van mondzorgbeleid

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden