Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mondzorg

Scholingsmaterialen mondverzorging

Voorwaarde voor goede mondverzorging zijn deskundige en gemotiveerde verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook specialisten ouderengeneeskunde en professionele mondzorgverleners. Op deze pagina vind je verschillende scholingsmaterialen.

Het verbeteren van de mondzorg begint bij de bewustwording van verzorgenden, verpleegkundigen en cliënten dat goede mondzorg van belang is. Goede mondzorg is niet alleen het gebit van de cliënt poetsen, maar ook in gesprek gaan met de cliënt over mondhygiëne. Van alle zorgmedewerkers wordt verwacht dat ze geschoold zijn in de vereiste kennis, vaardigheden en attitude betreffende mondverzorging.

Het blijkt dat regelmatige bijscholing van verzorgenden en verpleegkundigen een gunstig effect heeft op de mondgezondheid van cliënten. Er zijn ook aanwijzingen dat bijscholing die de vereiste vaardigheden aanreikt en het belang van mondverzorging inzichtelijk maakt, de weerstand tegen het uitvoeren van mondverzorging vermindert. Daarom is het raadzaam om, het liefst jaarlijks, maar minimaal één keer per 1,5 jaar, (bij) te scholen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de mondverzorging aanzienlijk beter.

Van belang is dat zorgmedewerkers:

 • Kennis hebben van goede mondzorg en poetsinstructies hebben.
 • Mondzorg mee kunnen nemen tijdens de anamnese.
 • De gebitsstatus kunnen vastleggen in het zorgdossier.
 • Het onderwerp mondzorg adequaat kunnen inbrengen tijdens cliëntbesprekingen en tijdens multidisciplinaire overleggen.
 • De criteria kennen voor het inschakelen van andere disciplines, zoals de specialist ouderengeneeskunde en tandarts.

Scholingsmateriaal

Diverse scholingsmaterialen op het gebied van mondverzorging bij ouderen. Zowel voor verzorgenden en verpleegkundigen als voor specialisten ouderengeneeskunde.

Ga direct naar:

Video's over mondzorg

Bekijk allerlei handige video's over bijvoorbeeld omgaan met afweergedrag, tanden poetsen bij mensen met dementie en het verband tussen tandvleesontsteking en hart- en vaatziekten.

Gratis e-learning mondzorg

In deze gratis e-learning Mondzorg leer je hoe je je kennis over mondzorg toe kunt passen in verschillende situaties in de praktijk. Je leert hoe je mondproblemen kunt voorkomen, signaleren en behandelen. De module bestaat uit 15 vragen en een toets; de module duurt ongeveer 30 minuten. Met veel praktische informatie zoals observatieformulieren, foto’s, filmpjes en poetsinstructies. Je ziet meteen of je een antwoord goed of fout hebt, waardoor je er meteen van leert. Dit is een hele leuke en laagdrempelige manier van leren. Bij goed resultaat krijg je voor deze module 1 accreditatiepunt (€ 4,- administratiekosten) voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden van V&VN. Het certificaat is gratis. De e-learning is gemaakt door Vilans en Locomotion.
Doe de gratis e-learning Mondzorg op Free-learning.nl

Instructiekaarten mondverzorging

TNO heeft met steun van Fonds OGZ een set van 10 instructiekaarten (onderdeel van project Mondzorg is hoofdzaak) ontwikkeld om de mondgezondheid voor verpleeghuisbewoners te verbeteren. Voor de volgende situaties zijn kaarten ontwikkeld.

Lees meer en  (ze zijn niet meer te bestellen!).

Video bij poetsinstructiekaarten

Instructievideo voor verzorgenden om de mondverzorging in verpleeghuizen te verbeteren. De video hoort bij de 

https://youtu.be/yEeYMdNecPw

Als je deze video in een presentatie of in het onderwijs wilt gebruiken, waar geen online verbinding beschikbaar is, kun je de video hier downloaden. Klik met de rechtermuisknop op de link, en kies voor 'doel opslaan als'.

Het artikel Instructiekaarten en instructie DVD mondverzorging Verpleeghuisbewoners (pdf) gaat over het belang van goede mondverzorging voor bewoners van een verpleeghuis. Ook vertelt het meer over de implementatie en het gebruik van de instructiekaarten en instructie-dvd. Auteurs van het artikel zijn A.A. Schuller en C.P.F. van Kempen.

Module Mondzorg HU en ROC Midden-Nederland

Hogeschool Utrecht en ROC Midden-Nederland hebben een module mondzorg ontwikkeld voor zowel mbo-zorgopleidingen als hbo-v opleidingen. Beide modules bestaan uit 6 lessen, enkele PowerPoint presentaties en een docentenhandleiding. De modules starten met de leerdoelen die aansluiten aan de Canmeds en het mbo-kwalificatiedossier. Er zijn in totaal 6 lessen over verschillende onderwerpen, ieder met de opdrachten, literatuur, ondersteunende presentatie en/of videomateriaal. Docenten van het mbo en hbo worden bijgeschoold in het verzorgen en het implementeren van de module.

Les 1 - De gezonde mond:

Les 2 - De ongezonde mond:

Les 3 - Mondverzorging:

Les 4 - Mondverzorging bij zorgafhankelijke cliënt:

Les 5 - Mondverzorging door de verzorgende/verpleegkundige:

Les 6 - Relatie mondgezondheid en algemene gezondheid:

Download de docentenhandleidingen

Vaker tandenpoetsen vermindert kans op hart- en vaatziekten

Een hoorcollege van Irene Hoogendoorn, docent Verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht, over het verband tussen tandvleesontsteking en hart- en vaatziekten. Vaker tandenpoetsen vermindert de kans op tandvleesontsteking en ook het risico op hart- en vaatziekten.

https://vimeo.com/222840968

In veel onderzoeken is een relatie aangetoond tussen mondgezondheid en ziektebeelden zoals een beroerte, diabetes en nierziekten. Het literatuuroverzicht over relatie mondzorg en ziekten (pdf) geeft een overzicht van wetenschappelijke literatuur hierover.

Website De mond niet vergeten

Op de website Demondnietvergeten.nl staat praktische informatie en adviezen voor iedereen die betrokken is bij de mondzorg van thuiswonende ouderen: van mantelzorgers tot en met tandartsen. Met poetskaarten. Lees meer: goede mondverzorging en tandenpoetsen op de website De mond niet vergeten.

Train de trainer pakket

TNO heeft met steun van Fonds OGZ een train de trainer pakket ontwikkeld. In de sheets wordt aandacht besteed aan mondzorg in verpleeghuizen, meest voorkomende tandheelkundige problemen en het invoeren van de instructiekaarten:

Module Mondverzorging ZZG zorggroep en ROC Nijmegen

ZZG zorggroep en ROC Nijmegen hebben binnen een Zorg voor Beter project samen de module 'Mondverzorging bij kwetsbare ouderen' ontwikkeld. Deze module, inclusief ondersteunend materiaal, is geschreven voor zowel de studenten van de opleidingen Verzorgende IG, Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verpleegkunde, als voor de professionals van de MBO - opleidingen, de stageplaatsen in de verpleeghuizen en voor de bij- en nascholing van verzorgenden van verpleeghuizen.
Module mondverzorging voor studenten (pdf)

Het ondersteunende materiaal voor ROC-docenten bestaat uit:

Het ondersteunende materiaal voor beroepspraktijkvorming op de stageplaatsen bestaat uit:

Voorlichting door de opleiding Mondzorgkunde (HU)

Met voorlichting, e-learning en een website geven docenten en studenten van de opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht informatie over 'mondgezondheid bij ouderen' aan zorgprofessionals. Zo willen zij de bewustwording over het belang van goede mondzorg vergroten. Ieder jaar bezoeken derdejaars studenten zorginstellingen om voorlichting te geven en preventie-activiteiten te organiseren. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten verwijzen zij ook naar de website mondzorg ouderen. Na afloop van de presentatie delen zij de aanbevolen mondverzorgingsproducten en folders uit. Daarnaast geven preventieassistenten en -managers workshops en trainingen voor zorgprofessionals. Dit is een project van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Lees meer hierover bij Mondzorg ouderen op de website van BeterOud.

Cursus Mondzorg

Met de cursus ‘Mondzorg’ (pdf) blijf je up-to-date over dit onderwerp en kun je jouw kennis eenvoudig toetsen. Na deze bijscholing weet je wat mondzorg inhoudt, hoe mondaandoeningen ontstaan en welke handelingen en aandachtspunten daarbij van belang zijn. Deze cursus wordt aangeboden door CampusCare van Noordhoff Uitgevers.

Digitale scholing voor mondzorgprofessionals

Tandarts-geriatrie dr. Claar Wierink geeft in een Digitale scholing voor mondzorgprofessionals uitleg over de geriatrische mondzorg. Aan de orde komen:

 • Mondgezondheid is van belang voor levenskwaliteit!
 • Veelvoorkomende bedreigingen van de mondgezondheid.
 • Andere mondproblemen bij kwetsbare ouderen.
 • Medisch-tandheelkundige interactie.
 • Advies voor tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling.
 • Risico’s gebruik van bisfosfonaten.

De scholing hoort bij het landelijk project over mondgezondheid voor ouderen De mond niet vergeten! Ook handig lesmateriaal zijn de instructiefilmpjes van De mond niet vergeten!

Een toegankelijke mondzorgpraktijk voor ouderen

Op de website van de KNMT (beroepsorganisatie van tandartsen) staan allerlei tips en adviezen om in de tandartspraktijk meer in te spelen op ouderen. Hier staat bijvoorbeeld een Checklist, en een uitgebreide Praktijkwijzer met aanbevelingen en adviezen voor de (organisatie van de) zorg.
Lees meer over Mondzorg aan ouderen op de website van KNMT.

Overzicht wetenschappelijke literatuur

In veel onderzoeken is een relatie aangetoond tussen mondgezondheid en ziektebeelden zoals een beroerte, diabetes en nierziekten. Het project Mondzorg Ouderen heeft een literatuuroverzicht over relatie mondzorg en ziekten (pdf) opgesteld met verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur waarin de relatie tussen mondgezondheid en desbetreffend ziektebeeld wordt beschreven.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

pim 9/1/2019

Dankjewel voor dit stuk over het leren over mondverzorging. Ik vond de video's hartstikke behulpzaam. Ik wist niet dat regelmatig poetsen ook kans op hart- en vaatziekten vermindert. https://www.scherpinstrument.nl


Maria Dolders 19/11/2015

Beste Claudia,
Hartelijk dank voor je vraag. Ik ga er even vanuit dat je de cursus mondzorg van CampusCare bedoeld.
Je kunt daarover zelf informatie vragen via:
campus-care@noordhoff.nl
of telefoonnummer:030 – 638 3378
Ik wens je veel succes.
Met vriendelijke groet,
Maria Dolders
Mondzorgcoördinator


Claudia Schutten 18/11/2015

Goedemorgen,
Voor mijn kwaliteits-verbeterplan over het onderwerp mondzorg ben ik mij aan het inzetten voor de doelgroep ouderen in de thuiszorgbranche.
Mijn vraag is wat de kosten van de cursus zijn, en of de mogelijkheid bestaat om de cursus op locatie te laten plaatsvinden, of draaien de cursussen op een bepaalde locatie?
Met vriendelijke groet,
Claudia Schutten


Maria Dolders 27/7/2015

Beste Karel,
Hartelijk dank voor je vraag. Over het algemeen is de richtlijn Mondzorg ook bruikbaar in de gehandicaptenzorg.
Voor de implementatie van mondzorg en specifieke mondzorgthema's bij gehandicapten verwijs ik je graag naar Ted Zuidgeest.
Hij is officieel tandarts voor de gehandicaptenzorg.
Zowel de organisaties Interzorg in Assen als Viso De Brink hebben veel aan mondzorg te bieden.
Dit zijn de websites: www.interzorg.nl en www.viso.org. Daar vind je ook de telefoonnummers en kun je vragen stellen.
Ik wens je veel succes met het opzetten van je mondzorgproject.
met vriendelijke groet, Maria Dolders


Karel Eggen 27/7/2015

Dag,
We zijn ons aan het orienteren op het thema mondzorg binnen onze organisatie voor VG en GGZ. Uw organisatie is vnl. bezig geweest met mondzorg t.b.v. de ouderenzorg. Bent u van plan om e.e.a. toepasbaar te maken voor de VG? Of kunt u me aangeven wie of welke organisatie daarmee bezig is opdat deze ons kan ondersteunen?
Alvast dank met een groet,
Karel Eggen


J. Slump 2/6/2015

Goedemorgen,
Vanuit mijn werk mag ik een cursus mondzorg volgen. Nu spreekt de inhoud van deze module mij aan. Kunt u mij mij vertellen waar en wanneer deze cursus gegeven wordt?
Vriendelijke groet,
Joke Slump


Maria Dolders 5/3/2015

Hallo Mendy en Linda,
Hartelijk dank voor jullie vraag. Fijn dat jullie met mondzorg bezig gaan. Een belangrijk thema in de VVT, maar ook in ziekenhuizen.
Informatie over de cursus mondzorg kun je downloaden via de site van Noordhoff Uitgevers.
Hierbij stuur ik jullie de link: http://www.noordhoff-health.nl. Klik vervolgens op Campuscare. Onder het tabblad zorginstellingen kun je in de linkerkantlijn cursusaanbod VVT aanklikken. De cursus mondzorg vind je onder VVT specifiek.
Met vriendelijke groet, Maria Dolders


Mendy 5/3/2015

Wij willen graag meer informatie over de cursus mondzorg.
Waar vindt deze plaats of is dit op locatie?
Wat zijn de kosten van deze cursus per persoon?
Hoeveel personen zijn er nodig om deze cursus te geven?
Wij horen graag van u.
Groeten,
Linda Sprakel en Mendy Game


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer