Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Zorgleefplan maken met mantelzorgers

​Iedere cliënt wil graag ondanks zijn ziekte of beperkingen het leven zo veel mogelijk voortzetten zoals hij of zij dat wil. Mantelzorgers zijn daarbij onmisbaar. Zij helpen de cliënt, begeleiden de cliënt, ondersteunen de cliënt, houden gezelschap, kennen de cliënt en weten vaak veel van zijn verleden.

zorgleefplan met mantelzorgers Voor de professionals in de zorg zijn de mantelzorgers zowel samenwerkingspartner als expert. In het zorgleefplan, een belangrijk hulpmiddel om de voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt in beeld te brengen, mogen de visie en bijdrage van mantelzorgers niet ontbreken.

Nodig de mantelzorger uit

Vraag de cliënt om de mantelzorger uit te nodigen bij het gesprek over het zorgleefplan. Geef aan wat de meerwaarde is van de betrokkenheid van de mantelzorger bij het opstellen van het zorgleefplan:

  • Twee mensen weten meer dan een.  
  • Overleg met de mantelzorger maakt het mogelijk om beter te kunnen aansluiten bij de zorg van de mantelzorger en inzicht te krijgen in de vragen en behoeften van de mantelzorger.

Betrokkenheid van de mantelzorger bij het zorgleefplan is niet alleen gewenst bij mensen die hun wensen en behoeften niet meer goed zelf kunnen verwoorden, maar heeft ook  meerwaarde bij cliënten die dit wel nog goed kunnen.

Mantelzorgers betrekken bij het zorgleefplangesprek

  1. Vraag de cliënt of hij wil dat de mantelzorger aanwezig is bij het gesprek.
  2. Bespreek met de cliënt en de mantelzorger wat hun wensen en mogelijkheden zijn in de zorg en ondersteuning.
  3. Vraag de mantelzorger naar diens ervaringen en expertise en bespreek of de mantelzorger zelf behoefte heeft aan ondersteuning.
  4. Leg de afspraken vast en bespreek regelmatig de voortgang met de cliënt en met de mantelzorger.

Bekijk de pagina's het zorgleefplan en mantelzorgers uit het digitale werkboek van het programma In voor Mantelzorg.

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]