Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Risicosignalering: aan de slag

Werkplaats 'Aan de slag met risicosignalering!'

In de werkplaats ‘Risico en dan?’ is in 2013 een Verkorte checklist Veilige Zorg ontwikkeld, en in 2015 een app risicosignalering om zorgverleners te ondersteunen bij het vroegtijdig signaleren van risico’s (zie hulpmiddelen risicosignalering). Deze app is inmiddels niet meer in gebruik. Een belangrijke vraag is nu, hoe zorg je dat ook je collega’s deze hulpmiddelen gaan gebruiken?

Aanleiding: op tijd risico's signaleren

Verkorte checklist veilige zorgDe complexiteit van de zorg neemt toe. Verzorgenden en verpleegkundigen moeten, binnen deze complexe situaties, op tijd risico’s signaleren en hierop handelen.

Uit vragen en reacties uit het veld blijkt dat er grote behoefte is aan hulpmiddelen op het gebied van risicosignalering zoals de verkorte checklist en bijbehorende app die inmiddels niet meer in gebruik is. Maar we krijgen regelmatig de vraag: “Hoe zorg ik nu dat mijn collega’s de lijst ook gaan gebruiken en we allemaal op dezelfde manier werken aan het signaleren van risico’s en de opvolging daarvan?”

Daarnaast werken verzorgenden en verpleegkundigen steeds vaker in zelfsturende teams, zowel extramuraal als intramuraal. Er is minder staf en management aanwezig om het gebruik van instrumenten, zoals de checklist, te ondersteunen. Met deze werkplaats willen we zelfsturende teams helpen om signalering op een goede manier een plek te geven in het dagelijks werk en gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering.

Ontwikkeling hulpmiddelen risicosignalering

De werkplaats Risicosignalering heeft samen met verzorgenden en verpleegkundigen hulpmiddelen voor het inzetten van risicosignalering in zelfsturende teams ontwikkeld. In een eerdere werkplaats zijn een verkorte checklist en een app ontwikkeld. De nieuwe hulpmiddelen geven zelfsturende teams handvatten en tips om met de verkorte checklist te werken, vroegtijdig risico’s te signaleren en de juiste vervolgacties te ondernemen. Aandacht is besteed aan:

  • De spanningen die kunnen ontstaan tussen het verminderen van gezondheidsrisico’s en de kwaliteit van leven van de cliënt. Doel is om risicosignalering in te zetten ten behoeve van het welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënt. 
  • Eigen regie van de cliënt. 
  • Beperken van de registratielast (regelarm werken).
  • Werken aan kwaliteitsverbetering als team: denk aan manier van registreren, terugkoppelen en melden.

Resultaat: scholingsmaterialen

Bekijk de scholingsmaterialen op het gebied van Risicosignalering die de werkplaats ontwikkeld heeft.

Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.