Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over zorgleefplan

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Zorgleefplan
Zorgleefplan > Rapporteren en privacy
View modes: 
User avatar
Guest
N. Heezen - 23-8-2022 18:51:32
   
Rapporteren en privacy
Als een cliënt informatie geeft aan een begeleider, maar direct kenbaar maakt dat deze informatie niet gedeeld mag worden (rapportage).
Hoe ga je hier dan mee om?

Wel benoemen in rapportage ?(zorgplicht)
Of niet benoemen?(privacywet)

User avatar
Guest
Marieke Kurver - 6-9-2022 13:44:15
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Rapporteren en privacy
Als verpleegkundige of verzorgende heb je een beroepsgeheim. Het respecteren van het beroepsgeheim is een belangrijk ethisch uitgangspunt van de beroepsuitoefening. Het houdt in dat je zonder toestemming van de cliënt, geen informatie doorgeeft aan anderen. Wanneer een cliënt aangeeft dat hij niet wil dat (bepaalde) informatie gedeeld wordt met anderen, dan moet je die beslissing van de cliënt respecteren. Het is wel van belang dat je de cliënt duidelijk maakt wat mogelijke gevolgen zijn van diens beslissing voor de zorgverlening.

In het algemeen geldt dat je tijdens het voeren van overleg of het geven van informatie aan andere zorgverleners die rechtstreeks bij de zorg betrokken zijn, alleen relevante informatie deelt. Hiermee wordt de informatie bedoeld die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun deel van de zorg.

In een aantal gevallen legt een wet je de plicht op om informatie over een zorgvrager te verstrekken. De wetgever vindt dat informatieverschaffing in deze situaties zwaarder moet wegen dan de plicht om te zwijgen over informatie over de zorgvrager (het beroepsgeheim). Je leest hier meer over in de Handreiking ‘Hoe ga je met beroepsgeheim om?'

Geeft dit voldoende antwoord op je vraag?

Vriendelijke groet,
Marieke Kurver | Adviseur Vilans