Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Afspraken in zorgleefplan

Elke cliënt beschikt over een zorgleefplan dat samen met de zorgverlener is opgesteld. In het plan staan afspraken over de zorg en ondersteuning binnen de vier domeinen van kwaliteit van leven. Deze zijn:

 • Het mentale welbevinden van de cliënt als persoon.
 • Het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid.
 • Daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie).
 • De woon- en leefomstandigheden.

Het zorgleefplan vermeldt de indicatie, een beeld van de zorgvraag, de reële zorgbehoefte en de afgesproken zorg. Daarnaast worden doel, inhoud en tijdstip van de zorg en ondersteuning vastgelegd. De zorgverlener rapporteert dat de zorg of ondersteuning heeft plaatsgevonden en maakt melding van wijzigingen en mogelijk nieuwe afspraken. Het plan ondersteunt samenwerking en afstemming tussen zorgverleners.

Inhoud zorgleefplan

 • Elke cliënt heeft een indicatiebesluit, een zorgovereenkomst en een zorgleefplan.
 • Elke cliënt wordt betrokken bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan.
 • De 'vier domeinen' komen terug in het plan.
 • Het plan geeft een beeld van de zorgvraag, zorgbehoefte en indicatie.
 • Het plan ondersteunt samenwerking tussen disciplines.
 • Rechten en plichten van cliënt en zorgorganisatie zijn in het plan vastgelegd.
 • De zorgovereenkomst sluit aan bij de indicatie.
 • Evaluatie van de afspraken is een vast onderdeel van het contact.
 • Iedere cliënt heeft een vaste contactpersoon.
 • Het plan vermeldt duidelijk wie de contactpersoon of, in geval van wilsonbekwaamheid, wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt is.
 • De cliënt heeft altijd recht op inzage in het plan en mag onjuistheden laten veranderen.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Mw. Geraets 11/11/2014

Als mantelzorger heb ik de volgende vraag/situatie: onze moeder woont in een verzorgingshuis/verblijf met zorg en moet momenteel verplicht gebruik maken van een til-lift. Aanleiding hiervoor was de verplaatsing van haar naar o.a. relaxstoel; toilet en triplestoel (tafelfunctie eten en computer). Zorgpersoneel stelde ter voorkoming van rugproblemen dat onze moeder een stoel aangemeten zou krijgen waar zij de gehele dag in zou verblijven en verzorgers haar daarmee wel naar toilet zouden kunnen begeleiden. Ondanks onze twijfels is de stoel aangevraagd bij de WMO. Nu blijkt dat ondanks de aanvraag de verzorging onze moeder in haar woon-/slaapkamer op de 'po-stoel' zet, ongeacht bezoek en ondanks de mogelijkheid dit op haar badkamer te doen! Welke richtlijnen zijn hiervoor en kan onze moeder hiertegen bezwaar maken.
PS. Onze moeder is 90 jaar, 100% goed van geest, lichamelijk minder, hoewel zij zelfstandig kan gaan staan met behulp van rollator.