Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Zelfredzaamheid

Wat is zelfredzaamheid bij ouderen?

Letterlijk betekent zelfredzaamheid: jezelf kunnen redden. Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden voorkomen of uitgesteld. 

Bij zelfredzaamheid kan een onderscheid gemaakt worden in:

 • De ‘grote’ zelfredzaamheid: de eigen regie over gezondheid en ziekte. Centraal staat wat heeft iemand nodig om zo gelukkig mogelijk te zijn?
 • De ‘kleine’ zelfredzaamheid: het kunnen uitvoeren van praktische handelingen om zelfstandig te kunnen functioneren.

Bij zelfredzaamheid gaat het om de volgende levensterreinen:

 • Dagbesteding (vrije tijd, zinvolle activiteiten).
 • Lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren.
 • Sociaal netwerk.
 • Woonsituatie.
 • Huishouden.
 • Algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • Mobiliteit.
 • Financiën.

Samenredzaamheid

Zelfredzaamheid gaat ook om het vermogen van mensen om zich zoveel mogelijk te redden met behulp van vrienden, buren, familie en vrijwilligers. Dit noemen we ‘samenredzaamheid’. Zie folder Vakbekwaam mensenwerk: anders werken in de langdurige zorg (pdf) van ActiZ.

Waarom is werken aan zelfredzaamheid belangrijk?

Waarom is het voor een zorgmedewerker belangrijk om te werken aan zelfredzaamheid?

Doe het voor jezelf

Het thema zelfredzaamheid vraagt van elke zorgverlener specifieke aandacht. Zelfredzaamheid is een belangrijk onderdeel van het nieuwe beroepsprofiel en expertisegebied van de wijkverpleegkundige. Lees meer over de onder Onderwijs.

Doe het voor de cliënten

De meeste cliënten willen onafhankelijk van anderen zijn, zelfstandig blijven wonen en zelf de regie over hun leven houden. Dit is een belangrijke reden om cliënten te ondersteunen bij het zo zelfredzaam mogelijk blijven.

Doe het voor de samenleving

We moeten met minder mensen en geld meer cliënten helpen:

 • Het aantal zelfstandig wonende, kwetsbare oudere mensen en chronisch zieken neemt de komende jaren toe.
 • Vanaf 2015 is er 25% minder geld voor persoonlijke verzorging en begeleiding en 40% minder voor huishoudelijke hulp. Veel gemeenten bezuinigen op welzijnswerk.
 • Er komt waarschijnlijk een tekort aan arbeidskrachten in de zorg, hoewel dit per regio verschilt. Om deze reden nemen steeds meer zorgkantoren het werken aan zelfredzaamheid op in het inkoopbeleid. Gemeenten zullen dat straks ook doen.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Jeanny Engels 12/7/2018

Beste Bill,
Ik zie zelfredzaamheid als kans als we er samen aan werken. Vandaar dat we ook graag spreken over samenredzaamheid. Dat is misschien nog wel belangrijker als je als niet-Nederlander in Nederland komt wonen. Ik hoop dat iedereen zich weet te redden en dat we elkaar hierbij helpen. Dan kunnen we een mooie samenleving met elkaar opbouwen.
Hartelijke groet, Jeanny Engels


Bill George 3/7/2018

Ik ben Engelsman al lang in Nederland wonende. Ik ben het er mee eens dat de nadruk op zelfredzaamheid - wat betreft inburgering - moet liggen. Ik vind dat als de Nederlandse samenleving meer empathische interesse in de cultuur van vreemdelingen zou tonen, zij als reactie meer interesse in de Nederlandse gewoontes en cultuur krijgen. Het weerstand tegen 'import' werkt averechts, is mijn ervaring, zelfs onder Westerse allochtonen. Tegen niet-Westerse allochtonen zou dat nog vaker funest zijn. Belangstelling in en kennis van andere culturen betekent niet dat je je eigen cultuur moet schrappen.
Bill George, gepensioneerd Engelstalig redacteur


Jeanny Engels 20/4/2017

Beste Joost,
Zo te lezen heb jij het al best goed voor mekaar om zelfredzaam te zijn. Het gaat er vooral om dat je zoveel mogelijk je eigen dingen kunt blijven doen, die jouw leven boeiend en waardevol maken. Samen met andere mensen om je heen en met hulp van zorgverleners waar dat nodig is. Heb vooral een goed leven!
Hartelijke groet, Jeanny Engels


Joost Kostelijk 20/4/2017

Over het algemeen heb ik iets meer beeld nodig om te weten wat zelfredzaamheid inhoudt. Ik heb al veel bereikt zoals het huishouden runnen, lekker koken, strijken, schoonhouden van woonkamer stofzuigen en plannen op een rijtje zetten waar je aan toe wilt komen.
Vooruit denken van wat er verder gedaan moet worden. Bezig zijn met hobby's zoals liefdesgedichten schrijven, belijdeniszaken op papier zetten van wat je belangrijk vindt, wat je hebt geleerd en je gevoel volgen wat je van God en Jezus vindt.