Naar hoofdinhoud Naar footer

Met het team werken aan zelfredzaamheid

Je werkt niet in je eentje aan zelfredzaamheid. Dat doe je samen met je team. Het is belangrijk om samen op één lijn te zitten. Hoe krijg je je team mee?

Het is een hele uitdaging om je team mee te krijgen. Zeker omdat veel niveau 2-medewerkers, maar ook niveau 3-medewerkers, echte doeners zijn: ze willen graag goed zorgen voor de cliënt en zijn gewend dingen makkelijk over te nemen. Hoe maak je je collega’s enthousiast en hoe krijg je ze zover dat ze anders gaan werken? Hoe kom je op één lijn? En welke randvoorwaarden zijn er voor de organisatie? 

Vijf manieren om je team mee te krijgen:

1. Maak gezamenlijk een visie op zelfredzaamheid

Het werkt goed om dit met voorbeelden van cliënten te illustreren. Vragen die je daarbij kunt stellen:

 • Wat verstaan wij onder zelfredzaamheid en zelfregie?
 • Waarom is het belangrijk voor de cliënt en ons team?
 • Hoe kunnen we hieraan werken?
 • Wat hebben we daarvoor nodig?

Leg deze vragen ook eens voor aan een groep cliënten en hun familieleden. Neem deze inzichten mee in het opstellen van je visie op zelfredzaamheid. De vragen zijn dan:

 • Wat verstaan cliënten en familieleden onder zelfredzaamheid en zelfregie? 
 • Hoe belangrijk is het voor cliënten en familieleden? 
 • Hoe kunnen cliënten en familieleden hieraan werken? 
 • Wat hebben cliënten en familieleden daarvoor nodig en van wie?

2. Denk groot, begin klein

Wat kun je als eerste gaan doen als team? Je kunt met een cliëntengroep beginnen waar veel zelfredzaamheidswinst is te behalen. Bijvoorbeeld cliënten met steunkousen of cliënten die uit het ziekenhuis komen. Of ga de zelfredzaamheid stimuleren door het motiveren van cliënten.

3. Agendeer zelfredzaamheid als vast punt op het werkoverleg

Of organiseer casuïstiekbesprekingen. Een onderwerp dat aan bod kan komen, is wanneer de zorg voor een cliënt afgebouwd kan worden, en wanneer niet. Bespreek het thema zelfredzaamheid ook eens in een familiegesprek of familiebijeenkomst. Vraag hoe de familie tegen zelfredzaamheid aankijkt en wat zij hierin verwachten van je team.

4. Leg de zelfredzaamheidsafspraken vast in het zorgleefplan

Hoe organiseer je dit?

 • Houd op een bijeenkomst met alle medewerkers van je zorgorganisatie of instelling een praatje of workshop over dit onderwerp.
 • Organiseer een bijeenkomst over zelfredzaamheid binnen je organisatie.
 • Met als doel: met elkaar van gedachten wisselen over dit onderwerp.

5. Leg de zelfredzaamheidsafspraken met cliënten vast in het zorgleefplan

Met de cliënt bepaal je zelfredzaamheidsdoelen en wat jij en de cliënt gaat doen om de doelen te realiseren. Leg deze doelen vast in het zorgleefplan en rapporteer regelmatig kort en bondig in het zorgdossier hoe het gaat. Zo is iedereen op de hoogte.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden