Naar hoofdinhoud Naar footer

Zelfredzaamheid, zelfmanagement en eigen regie

De begrippen ‘zelfredzaamheid’ en ‘zelfmanagement’ liggen dicht bij elkaar maar verschillen ook. Eigen regie speelt hierin een belangrijke rol. Je leest er op deze pagina meer over.

Zelfredzaamheid en zelfmanagement

Zelfredzaamheid is een term die in de ouderenzorg en thuiszorg (care) en welzijn gebruikt wordt. Zelfredzaamheid gaat meer over algemene dagelijkse activiteiten: jezelf wassen, je huis verzorgen, contacten met anderen onderhouden. In zorgstandaarden (1e en 2e lijn) wordt meer gesproken over zelfmanagement. Zelfmanagement gaat niet alleen over goed kunnen omgaan met de ziekte en de gevolgen daarvan, maar vooral ook over een goed leven hebben mét de ziekte. Hoe kan de chronische ziekte ingepast worden in het dagelijkse leven van iemand. De patiënt speelt daarbij een actieve rol; de zorgverlener ondersteunt de patiënt daarbij. Lees meer over zelfmanagement in het thema Persoonsgerichte zorg. 

Eigen regie

Een belangrijk onderdeel van zelfredzaamheid en zelfmanagement is eigen regie, ofwel zelfregie. Eigen regie gaat om het zelf beslissen over je leven en zorg en ondersteuning daarbij. Centraal staat: wat wil ik? Eigen regie is: het vermogen om je eigen leven en noodzakelijke ondersteuning te regelen en het praktische vermogen om jezelf te redden in lichamelijk, sociaal en psychisch opzicht.

Eigen regie gaat om de volgende vier aspecten:

  1. Uitgaan van het positieve: wat kan ik wel als cliënt, waar ligt mijn kracht?
  2. De cliënt versterken door inzicht in zijn eigen drijfveren en situatie: op welke gebieden gaat het goed, op welke gebieden gaat het niet zo goed, wat wil ik nog of weer graag kunnen doen?
  3. De zeggenschap over ondersteuning en hulp zoveel mogelijk bij de cliënt laten: wat wil ik met mijn leven, waar wil ik aan werken, welke hulp heb ik daarbij nodig en hoe wil ik dat die hulp eruit ziet?
  4. Het versterken en inschakelen van informele en sociale netwerken.

Tips over zelfredzaamheid en zelfmanagement

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden