Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Regeldruk

Standpunten

Elke sector heeft haar eigen standpunten opgesteld om de regeldruk tegen te gaan. Daarbij worden niet alleen de problemen benoemd, maar ook oplossingsrichtingen. Zie hier hoe de diverse sectoren aan de slag gaan met het verminderen van de regeldruk.

Speerpunten ActiZ administratieve lasten wijkverpleging

In deze notitie benoemt ActiZ de belangrijkste speerpunten voor het verminderen van de administratieve lasten in de wijkverpleging. De minutenregistratie is één van de speerpunten.

ActiZ brengt deze punten in tijdens diverse landelijke overleggen rondom de administratieve lasten.

Oproep wijkverpleging: maatwerk in plaats van standaard risicosignalering

Anne Marie VaalburgEén van de grootste irritaties voor verpleegkundigen en verzorgenden is het standaard moeten registreren van zaken, los van de zorgzwaarte of de relevantie voor de cliënt, maar alleen om aan te tonen dat er aan risicosignalering gedaan wordt. Anne Marie Vaalburg, namens V&VN lid van de werkgroep: 'We roepen zorgaanbieders daarom op om niet standaard maar ‘betekenisvol’ te registreren. De zorgvraag van de cliënt en de deskundigheid van de professional moet centraal staan. De verantwoording richting externe partijen is hieraan ondergeschikt, zonder (onnodige) extra administratieve lasten.'

Schrappunten wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen kwamen begin 2018 bijeen om de belangrijkste schrappunten vast te leggen en deze te koppelen aan een actieagenda. De uitkomsten van deze schrap- en verbetersessies en het Schraprapport wijkverpleegkundigen zijn op de website van VvAA te vinden.

Actiepunten VWS: wijkverpleging

Wat is de inhoud en de voortgang van de afgesproken acties - de zogenaamde schrappunten - voor de wijkverpleging? De status van deze actiepunten wordt op de website van (Ont)Regel de Zorg bijgehouden.

Standpunt Registratielast V&VN

Registraties die patiëntenzorg ten goede komen en verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen in hun werk om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zijn zinvol. Naar de overige registraties moet kritisch worden gekeken. Beter is het om als team zelf te bepalen of er kwaliteitsverbeteringen nodig zijn en die in gang te zetten. Dan zie je direct resultaat van je registraties. Dit benadrukt Standpunt Registratielast van V&VN.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.