Naar hoofdinhoud Naar footer

Zo registreer je op een zinvolle manier voor medicatieveiligheid

Veilig met medicatie omgaan in de zorg is belangrijk. Goede registratie helpt om geen fouten met medicatie te maken. Zo voorkom je vervelende en ernstige situaties. Registratie over medicatie kost ook veel tijd. Door veel angst voor fouten wil je misschien te veel registreren. Vaak zijn deze registraties niet echt zinvol. Hoe zorg je dat je alleen registreert wat echt nodig is? En dat je toch veilig met medicatie omgaat?

Wat laat onderzoek zien over medicatieveiligheid en registreren? 

Onderzoek laat zien dat registraties om veilig om te gaan met medicatie in de top 7 staan van ‘boosdoeners’ van regeldruk. Het is ook belangrijk om verstandig en voorzichtig met medicatie om te gaan. Handig om dat zo makkelijk mogelijk te maken. 

Wat kan helpen bij de oplossing?

Digitalisering en automatisering besparen veel registratiewerk en verkleinen de kans op fouten. Dat is veiliger voor de cliënt. En iedere fout zorgt vaak ook weer voor MIC-meldingen: hoe minder fouten, hoe minder registratie. Je kunt bij digitalisering en automatisering aan de volgende mogelijkheden denken:

  • Stoppen met papieren lijsten.
  • De digitale lijst direct aan het ECD koppelen en aan apps, zoals Medimo. 
  • Digitaal lab-aanvragen, herhaalrecepten opvragen en digitale verbinding met apotheek of huisarts.

Goede uitleg en scholing om medewerkers scherp te maken in plaats van dubbel controleren van risicovolle medicatie. Je kunt afspreken dat medewerkers bij twijfel om controle kunnen vragen. Ze zijn niet meer verplicht om dit te doen. Hierdoor voelen ze zich ook meer bekwaam, wanneer zij zelf inschatten wanneer extra controle zinvol is. 

Wat zegt de wet over medicatieveiligheid en registreren?

Het is handig om de verplichte lijst in te zien. Dan weet je of jouw organisatie medicijnen onnodig dubbel controleert. De lijst is een goede basis om afspraken te maken voor de zorgorganisatie en de apotheker over medicatie. Betrek ook de zorgprofessionals bij dat overleg. Dan kunnen zij ook meedenken. En ze kunnen in de gaten houden of registraties zo zinvol mogelijk en niet te veel gebeuren.

Het is ook belangrijk om regelmatig te kijken of je de lijst met risicovolle medicatie misschien korter kan maken. En dat er niet steeds vanuit ‘risico-denken’ te veel medicatie op de lijst staat. Dubbele controle van medicijnen met opiaten is niet verplicht. Het wordt wel vaak gedaan om misbruik te voorkomen. Iedere organisatie mag daar een eigen keuze in maken. 

Sommige registraties die vaak plaatsvinden, blijken niet of niet meer verplicht. Bijvoorbeeld de machtiging van de huisarts om een medicijnrol aan te vragen. Een wijkverpleegkundige kan dit zelf met de apotheker bepalen. Veel zorgprofessionals geven aan dat ze niet te horen krijgen dat bepaalde registraties niet meer hoeven. Dit moet beter. Dan blijven alleen de zinvolle registraties over.

Voordelen van slim en zinvol registreren van medicatie

Zinvolle registratie van medicatie draagt bij aan het werkplezier van zorgprofessionals. Vertrouwen op het vakmanschap en inschattingsvermogen van de zorgprofessionals voelt goed. Het is ook heel prettig om geen dingen op te hoeven schrijven die digitale systemen prima bij kunnen houden. 

Incidenten zijn niet altijd te voorkomen. Hoe veilig je de zorg ook probeert te maken.  Dit geldt ook voor medicatie. Daarom is het belangrijk om niet als vanzelf bij ieder incident meteen nieuwe regels en controle in te voeren. Slim registreren is zorgen voor veiligheid. En weg te blijven van situaties waar zorgprofessionals controle proberen te houden door steeds meer vast te willen leggen.

Praktijkervaring van andere zorgorganisaties

Hoe zijn andere zorgorganisaties met zinvol registreren voor medicatieveiligheid aan de slag gegaan? Laat je inspireren:

  • Op 1 juni 2021 stopte Carintreggeland met de verplichte dubbele controle bij risicovolle medicatie buiten de baxter. Waarom? Omdat medewerkers aangaven dat de organisatie mag vertrouwen op hun professionaliteit. En dat is precies wat Carintreggeland nu doet. Lees het praktijkverhaal van Carintreggeland.