Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Verbeteren doe je zo

Zelf aan de slag

Goede zorg kost tijd. Hoe deel je de beschikbare tijd het beste in? En wat kun je als zorgverlener zelf doen om de registratielasten te beperken? Deze hulpmiddelen helpen je op weg.

Toolkit: minder papier meer tijd voor zorg

Samen met het team inventariseer je eerst welke registraties er zijn. Met post-its plak je die op het speelveld. Daarna kijk je welke registraties wettelijk verplicht zijn. En belangrijker nog: welke niet? Vervolgens maak je een top 3 van registraties die je wilt afschaffen. De toolkit bestaat uit:

De Toolkit is voor 60 euro via de Vilans webwinkel te bestellen.

Onnodige regels of registraties voorkomen

De Trechter van Verdunning helpt je om te bepalen of het werken met een nieuwe regel of registratie echt zinvol is. Je toetst de nieuwe regel of registratie op noodzakelijkheid, werkzaamheid en doelmatigheid. De trechter voorkomt hiermee dat er onnodige regels of registraties ingevoerd worden. De Trechter van Verdunning is ontwikkeld in het kader van (Ont)Regel de Zorg. Een initiatief door VvAA en Het Roer Moet Om. 

Weet wat je meet: aan de slag met kwaliteitsinformatie

De methodiek 'Weet wat je meet' helpt je om met het zorgteam aan de slag te gaan met metingen en registraties. Leer om met deze cijfers zelf te beoordelen of de kwaliteit van de zorg op orde is of dat actie nodig is. De methodiek staat vol met verhalen van teams, handige hulpmiddelen, filmpjes en werkvormen. Kwaliteitsverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en verzorgenden kunnen er mee aan de slag.
De methodiek is ontwikkeld door V&VN en Vilans in de werkplaats Leiderschap in kwaliteit van Zorg voor Beter.

Bekijk de filmpjes

Aan de slag met kwaliteitscijfers in de zorg

Verpleegkundigen en verzorgenden verzamelen elke dag veel informatie over de zorg. Die administratie frustreert, want het kost veel werk en het nut voor de cliënt is vaak onduidelijk. Veel van de informatie die je verzamelt met die registraties, kun je echter gebruiken om met je team de zorg voor de cliënt te verbeteren.

https://vimeo.com/203074917

Het verband tussen kwaliteit en registraties

Vaak heb je in de zorg het gevoel dat er geen verband is tussen wat je meet en registreert en de kwaliteit waar je naar streeft. Maar dat verband is er wel! Je kunt systematisch in kaart brengen of je werkt volgens actuele kennis, en of je aansluit bij de behoeftes van cliënten.

https://vimeo.com/203076648

Verpleegkundigen en verzorgenden aan het roer

Als het gaat om kwaliteit, kijken we soms vragend naar de inspectie of zorgverzekeraars: hoe vinden zij dat we zorg moeten leveren? Verpleegkundigen en verzorgenden weten echter zelf wat goede zorg inhoudt. Dit leggen ze ook vast in richtlijnen en standaarden. Zij spelen een centrale rol bij verbeteracties.

https://vimeo.com/203079020

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]