Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Regeldruk

6 dilemma’s over registreren in de wijkverpleging

De registratiedruk lijkt alleen maar toe te nemen en roept de nodige vragen op. Hieronder vind je 6 dilemma’s die spelen bij zorgmedewerkers uit de wijkverpleging. Dilemma’s die aan de orde komen zijn onder meer de dubbele controle op risicovolle medicatie en een handtekening van de huisarts bij de aanvraag van hulpmiddelen. Zijn deze registraties echt verplicht? En zo ja, waarom dan? En wat kun je doen om die registraties minder een last te laten zijn?
Dilemma 1: Als ik zorg heb verleend in overeenstemming met het zorgplan, moet ik daar dan nog over rapporteren?

Zorgverzekeraars willen dat zorgaanbieders de geleverde zorgbehandelingen rapporteren in het zorgplan van de cliënt. Zij willen weten of de zorg waarvoor zij betalen ook daadwerkelijk wordt geleverd. Rapporteren is dan ook verplicht vanuit de zorgverzekeraars.

Je kan je manager, teamleider of beleidsmedewerker laten weten dat het mogelijk is om met zorgverzekeraars af te spreken het model ‘zorgplan = realisatie = declaratie’ te gebruiken. Achterliggende gedachte hierbij is dat zorgverzekeraars ervan uit mogen gaan dat als bepaalde zorg door een wijkverpleegkundige is geïndiceerd, deze ook volgens plan zal worden uitgevoerd. Bij zo’n afspraak hoef je dus geen zorg te rapporteren die in overeenstemming is met het zorgplan.


Dilemma 2: Moet ik werken met doelen in het zorgplan?

Het werken met doelen of resultaten is een belangrijk onderdeel van het verpleegkundig proces. Je doet niet zomaar iets, maar werkt met een vooropgezet plan, Je werkt gericht ergens naartoe in overleg met de cliënt en/of zijn familie.

Wanneer je doelen, afspraken of gewenste resultaten gaat formuleren, let je erop dat:

  • De doelen begrijpelijk zijn voor de cliënt en/of zijn familie.
  • Je collega weet wat te doen als jij er niet bent.
  • De doelen, afspraken of gewenste resultaten goed te evalueren zijn.

Dilemma 3: Is er een handtekening van de huisarts bij de aanvraag voor hulpmiddelen verplicht?

Dit is voor een aantal hulpmiddelen verplicht en kan per zorgverzekeraar verschillend geregeld zijn. Het advies is daarom te overleggen met de huisarts of een gezondheidscentrummedewerker of er mogelijkheden zijn voor een uniforme werkwijze om versneld aan een handtekening te komen.

Daarnaast is het goed om een beroep te doen op de verzekeraars om overzicht te bieden in de verschillen in eisen tussen verzekeraars. Dan hoef je niet per verzekeraar een reglement hulpmiddelen op na te slaan, waarin staat beschreven voor welke hulpmiddelen een handtekening van de huisarts noodzakelijk is.

Ondertussen is een handtekening van de huisarts niet meer nodig voor hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed.


Dilemma 4: Is dubbele controle op risicovolle losse medicatie verplicht?

Ja, dit is verplicht vanuit de veilige principes in de medicatieketen. Wel bestaan er meerdere mogelijkheden om de dubbele controle door een bekwaam persoon te laten doen:

  • De cliënt zelf of zijn mantelzorger kan de controle doen. Aan hen moet dan wel worden geleerd wat zij moeten controleren.
  • Controle door de zorgmedewerker en een collega die in de buurt is.
  • De zorgmedewerker controleert de medicatie en maakt een foto met de mobiele telefoon. Deze wordt binnen de organisatieserver gedeeld, via een app of een beschermd systeem.
  • De zorgmedewerker controleert en neemt telefonisch contact op met een achterwacht.

Dilemma 5: Is het doen van een checklist risicosignalering verplicht?

Het doen van een checklist risicosignalering is niet verplicht. De Werkgroep Administratieve Lasten Wijkverpleging roept zorgverleners en zorgaanbieders op om van risicosignalering weer professioneel maatwerk te maken en niet standaard checklisten in te vullen. Dit omdat het doorlopend letten op gezondheidsrisico’s bij cliënten is ingebouwd in het proces van verplegen en verzorgen. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn hier deskundig in door hun opleiding, ervaring en hun goede zorgrelatie met mensen.


Dilemma 6: Is het verplicht om standaard een Arbo-checklist te gebruiken?

De Arbocheck is een beoordeling van de fysieke arbeidsomstandigheden waarin medewerkers zorg moeten verlenen. De Arbocheck maakt duidelijk welke eventuele aanpassingen aan materialen en werkomgeving er moeten plaatsvinden. Ook gaat het hierbij om hulpmiddelen die de organisatie of de cliënt moet inzetten om te komen tot een gezonde arbeidssituatie en een veilige situatie voor de cliënt. De Arbo-checklist is dan ook niet verplicht.

Lange invoeringslijsten werken demotiverend en missen hun doel. Het advies is daarom om de verkorte Arbo-checklist te gebruiken om snel de werkomstandigheden bij de cliënt in kaart te brengen. De Arbocatalogus VVT heeft deze verkorte versie gemaakt, van maximaal één A4-tje.Deze informatie is afkomstig uit de factchecker Registreren in de wijkverpleging. In dit document vind je een uitgebreide uitleg over bovenstaande dilemma’s. Ook worden de 5-minutenregistratie en de ondertekening van het zorgplan door de cliënt beschreven. Beide registraties zijn inmiddels vervallen. Een herziene versie van de factchecker volgt.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.