Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werkplezier

Dilemma's intramuraal

De registratiedruk lijkt alleen maar toe te nemen en roept de nodige vragen op. Hieronder vind je 4 dilemma's die spelen in het verpleeghuis. Denk aan onderwerpen als risicosignalering en het ondertekenen van het zorgplan. Zijn deze registraties echt verplicht? En zo ja, waarom dan? En wat kun je doen om die registraties minder een last te laten zijn?

Dilemma 1: Moet ik als er een geaccepteerd valrisico bij de cliënt is, elk volgend valincident melden via een MIC-formulier? 

Veel verpleegkundigen en verzorgenden ervaren het telkens opnieuw melden van valincidenten als registratielast wanneer het gaat om cliënten met een geaccepteerd valrisico. Het melden van deze valpartijen als incident, zien wij als overbodig, omdat multidisciplinair geconstateerd is dat het vallen van de cliënt niet vermeden kan worden door de professional of organisatie. Het wordt dan een administratieve handeling, in plaats van een leermoment. Toch wordt er vaak door de organisatie gevraagd dit soort incidenten te blijven melden. 

Als er een geaccepteerd valrisico bij de cliënt is, is het melden van elk volgend valincident via een MIC-formulier verplicht. Lees het document 'Dilemma 1 - registratie in de ouderenzorg' voor het volledige antwoord.

Dilemma 2: Is het doen van een checklist risicosignalering verplicht?

De risicosignalering is onderdeel van het proces van verpleging en verzorging. Tijdens de anamnese bespreekt de verpleegkundige of verzorgende verschillende risico's met de cliënt. Ook tijdens de zorgverlening is zij voortdurend alert op risico's. Zorgorganisaties zijn losse checklists toe gaan voegen aan elk zorgdossier ongeacht de zorgzwaarte of relevantie voor de cliënt, vooral om aan te tonen dat er aan risicosignalering gedaan wordt. Dit afvinken van losse lijsten zorgt niet alles voor meer administratie, maar is een risicofactor voor de daadwerkelijke kwaliteit en veiligheid. Verpleegkundige en verzorgenden worden heirmee immers niet aangesproken op hun signaleringsvermogen voor feitelijke risico's. 

Het doen van risicosignalering aan de hand van een checklist is niet verplicht. Meer weten? Download  'Dilemma 2 - is het doen van een risicosignalering verplicht?'

Dilemma 3: Ben ik verplicht om het zorgplan bij elke wijziging te laten ondertekenen door de cliënt? 

Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren registratielast van de eis dat een zorgplan bij elke wijziging door de cliënt moet worden ondertekend. 

Er bestaat geen wettelijke verplichting om het zorgplan bij elke wijziging te laten ondertekenen. Deze verplichting bestaat sinds 1 oktober 2018 ook niet meeer vanuit de Algemene Levereingsvoorwaarden van de Consumentenbond, 'LOC Zeggenschap in Zorg', ActiZ en Zorgthuisnl. Ook vanuit de zorgkantoren is de ondertekening niet meer verplicht. 

Meer weten? Download 'Dilemma 3 - Verplicht om zorgplan te ondertekenen bij wijziging?'

Dilemma 4: Als ik de zorg in overeenstemming met het zorgplan heb verleend moet ik dit dan rapporteren?

Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren soms het rapporteren als iets wat vooral door derden wordt gevraagd en wat vanuit hun eigen professionele blik niet altijd bijdraagt aan kwaliteit of continuïteit van zorg. Ze zien deze rapportages dan ook als overbodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wond die precies volgens het plan is verzorgd en waar verder geen bijzonderheden over te melden zijn. Of dat je een cliënt onder de douche hebt geholpen zoals is afgesproken in het zorgplan. 

Het is niet verplicht om te rapporteren dat zorg in overeenstemming met het zorgplan is verleend. Meer weten? Download 'Dilemma 4 - Als ik de zorg in overeenstemming met het zorgplan heb verleend, moet ik dit dan rapporteren?'

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.