Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werkplezier

Welke registraties zijn verplicht?

Waar komen registraties vandaan? Welke registraties zijn wettelijk verplicht en welke niet? En wat is er bekend over de hoeveelheid tijd die nu precies aan administratieve taken wordt besteed?

Verplichte registraties ouderenzorg

In onderstaand overzicht staat welke registraties vanuit de wet verplicht zijn voor de langdurige intramurale ouderenzorg. Het geeft inzicht en helpt je om binnen je eigen organisatie aan de slag te gaan met het opruimen van zelf opgelegde registraties. Ook komen een aantal hardnekkige fabels en misverstanden aan bod.

Het overzicht is ontwikkeld door Vilans samen met het ministerie van VWS, Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De juridische inhoud is opgesteld door de Zorg Zaken Groep.

Factchecker registreren in de wijkverpleging

De meeste wijkverpleegkundigen vinden dubbele controle van risicovolle medicatie noodzakelijk. Toch wordt dit als regeldruk ervaren. Doordat wijkverpleegkundigen vaak alleen werken, is dubbele controle lastig te realiseren. De factchecker gaat in op een aantal praktijkvragen over registraties voor wijkverpleegkundigen. Je leest of een registratie verplicht is, wat de achterliggende reden ervan is en hoe je de last kunt beperken. Wijkverpleegkundigen kunnen daarmee snel zelf terugvinden welke registraties nodig zijn en waarom!

De onderwerpen in deze factchecker zijn vastgesteld in samenwerking met de Werkgroep Administratieve Lasten Wijkverpleging, waarin ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), drie zorgverzekeraars en ZN. Daarnaast is ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geraadpleegd vertegenwoordigd zijn. De juridische inhoud heeft mr. W. Wickering van de Zorg Zaken Groep opgesteld.

Argumentenkaart (Ont)Regel de Zorg

Administreren is het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie. De Argumentenkaart van (Ont)Regel de Zorg geeft inzicht in de vraag: Wat zijn voor mij als zorgprofessional argumenten voor en tegen het uitvoeren van deze administratieve handeling?

Administratieve lasten in de zorg nemen toe

Zorgprofessionals in de langdurige zorg besteden 30 procent van hun tijd aan administratieve taken. Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande twee jaren, waarin dit nog 25 procent was. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot onder ruim 5.300 zorgprofessionals in de langdurige zorg.

Oplossing in zicht voor regeldruk in de zorg

Het onderzoek ‘Persoonsgerichte zorg, regeldruk en regelruimte’ kijkt naar de rol van regeldruk bij het leveren van persoonsgerichte zorg. Regels vormen hiervoor vaak een drempel. De onderzoekers laten zien dat regeldruk veel verschillende ergernissen omvat, namelijk:

  • De werkdruk speelt een belangrijke rol bij regeldruk. Door een hoge werkdruk worden administratieve taken sneller als last ervaren.
  • Het idee dat bepaalde regels van buitenaf zijn opgelegd. Dit is lang niet altijd terecht. Zorgorganisaties en medewerkers zijn zelf ook een belangrijke bron van regels of de strikte interpretatie ervan. Dit betekent dus dat er vaak al meer mogelijk is in het creëren van regelruimte dan wordt gedacht.
  • Gestandaardiseerde regels. Zorgverleners zien wel degelijk dat bepaalde registraties van belang kunnen zijn voor een individuele bewoner, maar dit zou niet automatisch moeten betekenen dat deze registraties altijd voor alle bewoners zouden moeten gelden.

Om uiteindelijk tot het juiste handelen en de juiste regels te komen is volgens het eindrapport reflectie op alle niveaus nodig. Centraal staat de vraag: wat is goede kwaliteit van zorg en hoe moet daar verantwoording over worden afgelegd? Dit vraagt actie van medewerkers en organisatie.

Het onderzoek Persoonsgerichte zorg, Regeldruk en Regelruimte is onderdeel van het kennisprogramma Waardigheid en trots.

Handreiking voor nieuwe werkwijze bij registraties

Voor het eind van 2019 moest de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging zijn afgeschaft. Welke stappen moet je daarvoor zetten? In deze handreiking lees je hoe je aan de slag gaat met de nieuwe werkwijze voor registraties.

De nieuwe werkwijze om te registreren is ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Met deze manier van registreren leg je de gewerkte minuten tijdens de dag vast. De planning is dus leidend. Op die manier leg je verantwoording af over kwaliteit in plaats van over tijd. Dat scheelt tijd.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Marieke Meppelder 16/3/2023

Dag Saskia en Bram, dank voor jullie reacties, de link verwijst nu bij mij wel naar https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/werkplezier/vilans-overzicht-wettelijk-verplichte-registraties-ouderenzorg.pdf. Bij jullie ook?


Saskia 16/3/2023

Wat Bram al zei registratie ouderen zorg geeft link naar gehandicapten zorg
Jammer dat Julie niet reageren hier op


Bram 13/3/2023

Als ik klik op de verplichte registraties ouderenzorg kom ik bij die van de gehandicaptenzorg uit. Is er ook een link voor de Ouderenzorg?


Marianne 23/12/2021

In de factchecker voor de langdurige zorg staat bij definities de zorgovereenkomst genoemd. In het verdere stuk komt hier niets over terug. Niet geheel helder is of dit nu (nog) een verplichting is....in de uitleg is hier niets over terug te vinden.


Heleen 30/9/2021

Zijn er ook overzichten wettelijk verplichte registraties in de gehandicaptensector?