Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Regeldruk

Welke registraties zijn verplicht?

Waar komen registraties vandaan? Welke registraties zijn wettelijk verplicht en welke niet? En wat is er bekend over de hoeveelheid tijd die nu precies aan administratieve taken wordt besteed?

Verplichte registraties ouderenzorg

Voorbeeld overzicht wettelijk verplichte registraties intramurale ouderenzorgIn dit overzicht staat welke registraties vanuit de wet verplicht zijn voor de langdurige intramurale ouderenzorg. Het geeft inzicht en helpt je om binnen je eigen organisatie aan de slag te gaan met het opruimen van zelf opgelegde registraties. Ook komen een aantal hardnekkige fabels en misverstanden aan bod.

Het overzicht is ontwikkeld door Vilans samen met het ministerie van VWS, Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De juridische inhoud is opgesteld door de Zorg Zaken Groep.

Factchecker registreren in de wijkverpleging

Factchecker registraties in de wijkverpleging verminderenDe meeste wijkverpleegkundigen vinden dubbele controle van risicovolle medicatie noodzakelijk. Toch wordt dit als regeldruk ervaren. Doordat wijkverpleegkundigen vaak alleen werken, is dubbele controle lastig te realiseren. De Factchecker wijkverpleging beschrijft een aantal praktische dilemma’s rondom registraties, waar deze vandaan komt, wat de achterliggende reden is en hoe je de registratielast kunt beperken. Ook de 5-minutenregistratie komt aan de orde.

De Factchecker is ontwikkeld door Vilans samen met het ministerie van VWS, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Branchevereniging BTN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De juridische inhoud is opgesteld door de Zorg Zaken Groep.

Argumentenkaart (Ont)Regel de Zorg

Administreren is het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie. De Argumentenkaart van (Ont)Regel de Zorg geeft inzicht in de vraag: Wat zijn voor mij als zorgprofessional argumenten voor en tegen het uitvoeren van deze administratieve handeling?

Administratieve lasten in de zorg nemen toe

Zorgprofessionals in de langdurige zorg besteden 30 procent van hun tijd aan administratieve taken. Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande twee jaren, waarin dit nog 25 procent was. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot onder ruim 5.300 zorgprofessionals in de langdurige zorg.

Cliëntendossier is een tijdvreter

Medewerkers in de langdurige zorg besteden een kwart van hun tijd aan administratieve taken, terwijl zij zelf 15 procent reëel zouden vinden. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Berenschot onder 2.200 medewerkers (juli 2016). Bovenaan het lijstje met taken die de meeste tijd vergen, staat het (elektronisch) cliëntendossier. Daarnaast worden de overdracht, het opstellen van rapportages en evaluaties, correspondentie en plannen en roosteren genoemd als tijdsintensieve taken.

Zorgorganisaties zelf kunnen deze taken goed beïnvloeden, vindt Berenschot. Kijk kritisch naar wat geadministreerd ‘moet’ worden, richt vervolgens de administratieve processen zo efficiënt mogelijk in en ondersteun deze met gebruiksvriendelijke software, adviseert het bureau.

Vermindering lasten eerstelijnszorg

Resultaten vermindering administratieve lasten eerstelijnszorgEind 2015 is aan zes sectoren uit de eerstelijnszorg, waaronder de Wijkverpleging, gevraagd om de top 10 van knelpunten rondom administratieve lasten aan te leveren. Een half jaar later is deze publicatie opgesteld, met daarin de tussenstand van de resultaten tot dan toe. Ook vind je een overzicht van de generieke afspraken die voor de gehele eerstelijnszorg zijn gemaakt.

Oplossing in zicht voor regeldruk in de zorg

Het onderzoek ‘Persoonsgerichte zorg, regeldruk en regelruimte’ kijkt naar de rol van regeldruk bij het leveren van persoonsgerichte zorg. Regels vormen hiervoor vaak een drempel. De onderzoekers laten zien dat regeldruk veel verschillende ergernissen omvat, namelijk:

  • De werkdruk speelt een belangrijke rol bij regeldruk. Door een hoge werkdruk worden administratieve taken sneller als last ervaren.
  • Het idee dat bepaalde regels van buitenaf zijn opgelegd. Dit is lang niet altijd terecht. Zorgorganisaties en medewerkers zijn zelf ook een belangrijke bron van regels of de strikte interpretatie ervan. Dit betekent dus dat er vaak al meer mogelijk is in het creëren van regelruimte dan wordt gedacht.
  • Gestandaardiseerde regels. Zorgverleners zien wel degelijk dat bepaalde registraties van belang kunnen zijn voor een individuele bewoner, maar dit zou niet automatisch moeten betekenen dat deze registraties altijd voor alle bewoners zouden moeten gelden.

Om uiteindelijk tot het juiste handelen en de juiste regels te komen is volgens het eindrapport reflectie op alle niveaus nodig. Centraal staat de vraag: wat is goede kwaliteit van zorg en hoe moet daar verantwoording over worden afgelegd? Dit vraagt actie van medewerkers en organisatie.

Het onderzoek Persoonsgerichte zorg, Regeldruk en Regelruimte is onderdeel van het kennisprogramma Waardigheid en trots.

Handreiking voor nieuwe werkwijze bij registraties

Voor het eind van 2019 moest de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging zijn afgeschaft. Welke stappen moet je daarvoor zetten? In deze handreiking lees je hoe je aan de slag gaat met de nieuwe werkwijze voor registraties.

De nieuwe werkwijze om te registreren is ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Met deze manier van registreren leg je de gewerkte minuten tijdens de dag vast. De planning is dus leidend. Op die manier leg je verantwoording af over kwaliteit in plaats van over tijd. Dat scheelt tijd.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer