Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Tijd voor zorg

Tijdsbeleving en tijdsdruk

Wat is tijd voor zorg? De tijdsbeleving van zorgmedewerkers is niet hetzelfde als de tijd op de klok. Jezelf bewust worden van de oorzaken van tijdsdruk is een eerste stap voor het verminderen van tijdsdruk.

Tijdsbeleving

Iedereen weet wat ‘tijd’ is, dat hoeven we niet te beschrijven. Voor veel mensen is de klok de maatstaf voor tijd. ‘Tijdsbeleving’ valt niet altijd samen met kloktijd. Bij tijdsbeleving gaat het om gevoelens, ervaringen en opvattingen rondom tijd. Deze kunnen verschillen per situatie en per persoon. Een wachttijd van 5 minuten kan in de beleving van de cliënt die een calamiteit ondergaat heel traag duren, terwijl in een wachtkamer van de huisarts deze tijd als kort wordt ervaren. De tijdsbeleving van medewerkers loopt ook niet altijd synchroon met de klok. Een dagdienst waarop er met een redelijk tempo in relatief veel verschillende situaties wordt gewerkt, kan worden ervaren als een dienst waarin de tijd ‘snel’ gaat. Bij eenzelfde hoeveelheid klokuren in de nachtdienst, waarin er minder actief beroep op de zorg wordt gedaan, kan de tijd ‘langzaam’ voorbij gaan.

Tijdsdruk

Bij medewerkers in de zorg is de beleving van ‘tijdsdruk’ een veel voorkomend verschijnsel, waar zij last van kunnen hebben. ‘Tijdsdruk’ is te definiëren als de ervaring van medewerkers dat zij in verhouding tot de beschikbare tijd teveel taken hebben en tekortschieten om deze te doen. Tijdsdruk heeft te maken met veel verschillende factoren, zoals organisatie, je eigen houding, cliënten en collega's zoals onderstaande afbeelding laat zien.

Tijdsbeleving in de zorg

Om na te gaan of er in een team sprake is van de ervaring van tijdsdruk is het mogelijk om dit zichtbaar en bespreekbaar te maken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Tijdsdrukmeter, een instrument dat in zorgteams wordt benut.
Interactieve werkvorm: 'Mijn gevoel over de tijd' op de website van Artemea.

Ervaringen

Edwin, thuiszorgmedewerker bij Omring, vertelt hoe belangrijk het is om tijd te nemen voor een cliënt.

https://youtu.be/5Xeo37wNkBE

Bewustwording van de eigen tijdsbeleving en gericht kijken waar dit aan ligt, ondersteunt medewerkers om er zelf actief wat aan te doen. Een voorbeeld is te vinden in het volgende artikel: Tijdsdruk op de werkvloer: stop de stress in de zorg, artikel TVV, juni 2012 (pdf).

De werkvormen, handleidingen en tools bij dit thema Tijd voor zorg zijn mogelijk gemaakt met steun vanuit NsVP en Fonds Nuts Ohra.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.