Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Tijd voor zorg

Competenties - tijd voor zorg

Heb je het gevoel dat jouw tijdsinzet helemaal door anderen wordt bepaald? Of heb je hier zelf ruimte en kan je keuzes maken waar je achter staat? Het 'Praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd' biedt je een beschrijving van competenties en vaardigheden, die nodig zijn, als het gaat om goed omgaan met tijd in de zorg.

Praktijkprofiel tijd voor de zorgIn dit praktijkprofiel staan vijf competenties beschreven om goed met tijd in de zorg om te gaan:

  • Een goede eigen houding tegenover tijd.
  • Afstemmen op het leefritme van de cliënt.
  • Samenwerken in de tijd en communicatie.
  • Werkorganisatie in de zorg.
  • Tijdsparend werken.

Dit Praktijkprofiel is ontwikkeld voor verzorgenden en verpleegkundigen in de langdurige zorg. Daarnaast is het bedoeld voor opleiders in zorg- en onderwijsveld, leidinggevenden, coaches en management. Het biedt hen een concrete visie op het ondersteunen van beroepsbeoefenaren in de zorg bij de tijdsproblemen die zich voordoen. Het Praktijkprofiel kan gebruikt worden om leer- en scholingstrajecten te voorzien van een samenhangend kader van competenties. Het Praktijkprofiel is door Gabriëlle Verbeek ontwikkeld, in samenwerking met V&VN en het Gezondheidszorg College, met steun van Fonds Nuts Ohra.

Download: Praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd (pdf)

Boek: Tijd voor zorg, zorg voor tijd

Het boek 'Tijd voor zorg, zorg voor tijd' leert je een persoonlijke 'tijdstijl' en praktische vaardigheden te ontwikkelen. Zo kun je gericht de tijd nemen voor cliënten. Auteur Gabriëlle Verbeek, expert Tijd voor zorg van Zorg voor Beter, bracht in kaart welke competenties en vaardigheden je moet hebben om goed met tijd te kunnen omgaan. Door praktische oefeningen leer je een rustige houding aan. Het boek biedt ook een ‘persoonlijk tijdsplan’: een eigen overzicht om goed met de tijd te kunnen omgaan. Verbeek schreef dit boek, bedoeld voor de langdurige zorg, op basis van  promotieonderzoek, waarbij ze meewerkte in zorgteams.

Het boek is te bestellen via de website BSL.nl. Het kost  € 36,95.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]