Naar hoofdinhoud Naar footer

Veelgestelde vragen 'Salaris en facturatie’

Er zijn verschillende terugkerende vragen bij het onderwerp Salaris en facturatie. Deze staan samen met de antwoorden op deze pagina verzameld.

Hoe werkt de verloning en extra gewerkte tijd die niet onder de ‘tenzij’ valt?

In de dagelijkse praktijk is de planning van de zorgroute meestal gekoppeld aan het rooster en daarmee de verloning (dit is niet bij alle organisaties zo, dus vraag dit na). Wanneer je niet meer per 5 minuten registreert, word je ook niet meer uitbetaald voor de precies gewerkte tijd. Dit kan voor onzekerheid zorgen of alle gewerkte uren worden uitbetaald. Bijvoorbeeld als je op je route 3 keer 5 minuten incidenteel uitloopt. Dan registreer je dit niet meer, maar heb je wel 15 minuten extra gewerkt. 

In de praktijk gaan zorgorganisaties hier verschillend mee om. Een oplossing is de koppeling tussen de verloning en de tijdsregistratie los te laten. Dan ga je niet de planning voor kleine afwijkingen achteraf aanpassen om de uren terug te kunnen zien.  

Een andere oplossing is om een aparte code aan te maken voor overwerk. De praktijk leert dat dit uiteindelijk wel in orde komt. De aparte code is een code ‘extra werktijd’, zodat hiervoor niet de ‘tenzij’ wordt gebruikt. 

Hoe verantwoordt de organisatie de facturatie bij z=p=r,t en houdt men het overzicht?  

Bij z=p=r,t onderbouw je vooraf je planning. Dit betekent dat er een andere basis is voor de verantwoording en facturatie van de zorg.  Het vooraf onderbouwen van je planning doe je in het zorgplan. Hiermee krijgt het zorgplan een belangrijke plek en dient deze steeds actueel te zijn. 

Wijzigt de zorgvraag met meer of minder zorgtijd? Dan bekijk je het zorgleefplan en de planning opnieuw. En maak je het zo weer kloppend voor je verantwoording. 

Deze manier van verantwoorden vraagt wel om vertrouwen in de kennis en kunde van de wijkverpleegkundige. En niet meer op controle van de precieze tijdsregistratie achteraf. Dit leidt in de praktijk soms tot dilemma’s tussen verschillende afdelingen in de organisatie. Bijvoorbeeld bij de financiële verantwoording door de controller en het overzicht van in- en uitgaven van teams.  

In de praktijk betekent dit dat men via een dashboard in de gaten houdt of de in- en uitgaven overeenkomen. Afhankelijk van de organisatie kan het team zelf, de manager, zorgadministratie of controller dit doen.  

Uit de praktijkervaringen blijkt dat de financiële balans niet afwijkt van de situatie zoals tijdens de 5-minutenregistratie. In principe lever je natuurlijk nog steeds dezelfde zorg. De declaratie vindt vanuit de organisaties nog steeds plaats op basis van tijd in eenheden van vijf minuten. Dit is in de declaratiestandaard en de ICT zo ingeregeld.  

Wat wel verandert, is de manier van registreren: de planning is de basis en niet de geleverde minuten zorg. In de planning staat bijvoorbeeld 3 x 30 minuten per week. Dan vindt de declaratie vanuit de organisatie en de zorgadministratie plaats op basis van 18 x 5 minuten per week.

Verzameldocument veelgestelde vragen

Er zijn verschillende terugkerende vragen rondom alle onderwerpen verzameld. Benieuwd naar alle veelgestelde vragen? Je vindt ze bij Downloads.

De verzamelde tips, geleerde lessen en ervaringen van andere organisaties kunnen je helpen. Deze zijn gebundeld en kun je bekijken: ​

Downloads