Naar hoofdinhoud Naar footer

Goed omgaan met tijd

Gepubliceerd op: 02-11-2023

Wat is tijd voor zorg? De tijdsbeleving van zorgmedewerkers is niet hetzelfde als de tijd op de klok. Jezelf bewust worden van de oorzaken van tijdsdruk is een eerste stap voor het verminderen van tijdsdruk. En verminderde tijdsdruk resulteert in meer werkplezier.

Tijdsbeleving 

Iedereen weet wat tijd is, dat hoeven we niet te beschrijven. Voor veel mensen is de klok de maatstaf voor tijd. Tijdbeleving valt niet altijd samen met kloktijd. Bij tijdsbeleving gaat het om gevoelens, ervaringen en opvattingen rondom tijd. Deze kunnen verschillen per situatie en per persoon. Een wachttijd van 5 minuten kan in de beleving van de cliënt die een calamiteit ondergaat heel traag duren, terwijl in een wachtkamer van de huisarts deze tijd als kort wordt ervaren. De tijdsbeleving van medewerkers loopt ook niet altijd synchroon met de klok. Een dagdienst waarop er met een redelijk tempo in relatief veel verschillende situaties wordt gewerkt, kan worden ervaren als een dienst waarin de tijd snel gaat. Bij eenzelfde hoeveelheid klokuren in de nachtdienst, waarin er minder actief beroep op de zorg wordt gedaan, kan de tijd langzaam voorbij gaan. 

Tijdsdruk 

Bij medewerkers in de zorg is de beleving van tijdsdruk een veel voorkomend verschijnsel, waar zij last van kunnen hebben. Tijdsdruk is te definiëren als de ervaring van medewerkers dat zij in verhouding tot de beschikbare tijd te veel taken hebben en tekortschieten om deze te doen. Tijdsdruk heeft te maken met veel verschillende factoren, zoals organisatie, je eigen houding, cliënten en collega's.

Tijdsdruk signaleren 

Tijdsdruk leidt nogal eens tot haastig werken, met kwaliteitsverlies rond de cliënt, en toenemende stress bij de medewerkers. Het is daarom goed om je bewust te zijn van de druk die ervaren wordt, door jezelf of door een collega. Vaak gaan medewerkers die tijdsdruk ervaren minder efficiënt werken. Zij maken meer fouten en gaan door de gevolgen van fouten nog meer tijd verliezen. In de praktijk leidt dit tot de volgende symptomen: 

  • Haastig werken bij cliënten. 
  • Toenemend ziekteverzuim. 
  • Onvrede over de kwaliteit van eigen werk en werksituatie. 
  • Minder positieve bejegening van cliënten en collega’s. 
  • Kans op uitval en vertrek uit het beroep. 

Spanningsvelden voor zorgmedewerkers 

Als medewerkers weinig ruimte krijgen om hun werktijd in te delen of zij hebben naar hun beleving geen steun vanuit de organisatie, vermindert de eigen mogelijkheid om in het werkproces zorgactiviteiten flexibel en tegelijk overzichtelijk te doen plaatsvinden. Er ontstaat een negatieve spiraal. Extra inzet van personeel is dan niet voldoende. 

Praktijkvoorbeelden van omgaan met tijd

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden