Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken in de wijkInspectie over zorgnetwerken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt naar de kwaliteit van individuele zorgaanbieders en onderzoekt daarnaast hoe zorgaanbieders met elkaar samenwerken in zorgnetwerken. Zijziet het als haar rol om goede samenwerking in zorgnetwerken te stimuleren.De kwaliteit van zorg thuis hangt namelijk voor een groot deel af van goede samenwerking tussen zorg- en hulpverleners.

Onderzoek zorgnetwerken kwetsbare ouderen

Om goede zorg te leveren aan kwetsbare ouderen thuis is het belangrijk dat de huisarts en de wijkverpleging elkaar kennen en samenwerken. Dat ze van elkaar weten wat ze doen en met elkaar afstemmen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed een meerjarig onderzoek van 2017 tot 2020 in een aantal gemeenten. Inspecteurs bezochten thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken en gingen in gesprek met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. In 2017 startte een pilot in Houten, daarna volgden de gemeenten Harlingen en Tiel (2018), Best (2019), Den Haag, Oud-Beijerland, Utrecht-Overvecht, Emmen en Amersfoort (2020) .

Grote verschillen in de samenwerking

Belangrijkste conclusies in het eindrapport, dat in november 2020 verscheen:

  • Er zijn grote verschillen in de samenwerking tussen de huisarts en de wijkverpleging, kwetsbare ouderen krijgen niet overal goede zorg thuis. 
  • Huisartsen, praktijkondersteuners en de wijkverpleging moeten intensief samenwerken om goede zorg te bieden aan de kwetsbare thuiswonende ouderen in hun werkgebied
  • Zij moeten de kwetsbare ouderen zelf en hun mantelzorgers zo veel mogelijk betrekken bij het overleg over hun zorg.
  • Huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleging kunnen een betere samenwerking niet alleen realiseren. Zij hebben hiervoor duidelijke regionale afspraken, tijd, voldoende ondersteuning en goede afspraken met de zorgverzekeraars nodig.

Lees alle conclusies in het eindrapport (2020, gecheckt 2022) op igj.nl

Inzichten per gebied 

Inzichten per gebied 

Infographic: voorbeelden van zorg thuis

Infographic: voorbeelden van zorg thuis

Meer informatie toezicht zorgnetwerken

Meer informatie over toezicht en kwaliteit zorgnetwerken op igj.nl:

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden