Naar hoofdinhoud Naar footer

Privacy in de ouderenzorg

Aandacht voor intimiteit en seksualiteit betekent ook aandacht voor de privacy van cliënten. Iedereen heeft recht op een privéleven.

Het gaat niet alleen om privacy van cliënten die seksueel actief zijn, maar ook om het niet gestoord te worden als een dierbare op bezoek is, of gewoon even met rust worden gelaten. Maak daarom met collega’s, bewoners en familie duidelijke afspraken over het garanderen van de privacy van cliënt.

Deze afspraken kunnen in de verpleeghuiszorg bijvoorbeeld gaan over:

  • Kloppen, en pas binnen gaan als er antwoord komt.
  • Tijdens de nachtronde niet ‘s nachts zo maar binnenlopen.
  • Wie wanneer de kamer van de bewoner in mag.
  • Wat er wel en niet in het zorgplan opgenomen wordt over intimiteit en seksualiteit.
  • Hoe er om wordt gegaan met toezichthoudende domotica.
  • Omgang met de privacy van persoonsgegevens, de wet AVG.

Niet roddelen

Vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige informatie over bewoners geldt zeker ook voor medewerkers onderling. Niet iedereen hoeft alles over elke bewoner te weten. Zeker intieme of vertrouwelijke gesprekken met een bewoner hoeven niet per definitie gedeeld te worden met een collega of in het zorgleefplan of – dossier te staan. Roddelen over bewoners doet niemand goed!

Ervaren privacy in verpleeghuizen

Alhoewel bijna de helft (49 procent) van de verpleeghuisbewoners voldoende privacy ervaart om romantisch of seksueel intiem te zijn, geeft ook 14 procent aan dat dit niet zo is, bleek uit het SCP-rapport Jezelf zijn in het verpleeghuis (2018). Voorbeelden van waar de schoen kan wringen: zorgprofessionals hebben een sleutel van bewoners, zorgprofessionals kunnen vaak te allen tijde binnen komen lopen en de toegenomen plaatsing van camera’s en bewegingssensoren.

Lees verder

Blijft die deur wel dicht?

Het echtpaar De Jong ervaart weinig privacy in de instelling waar mevrouw is opgenomen. Maar na een gesprek, komt er een niet-storen-bordje. Het duurt wel even voor het vertrouwen van het echtpaar is gewonnen, want blijft die deur wel dicht? Lees meer over de casus van het echtpaar De Jong.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden