Naar hoofdinhoud Naar footer

Competenties zorgverleners

Voor het uitvoeren van beleid van intimiteit en seksualiteit hebben medewerkers bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Rutgers maakte een checklist.

Kenniscentrum Rutgers stelde een checklist op. Deze checklist geldt voor zorgorganisaties in brede zin.

  • Alle medewerkers weten wat de visie van de instelling is, onderschrijven de visie en dragen de visie uit. Medewerkers bespreken onderling en in teamverband deze visie en wat dit betekent voor hun professioneel handelen.
  • Ze hebben kennis over seksualiteit en seksuele ontwikkeling. Medewerkers met zorgtaken hebben voldoende kennis om algemene vragen over seksualiteit te beantwoorden en ad hoc voorlichting te geven. Ze weten hoe de gemiddelde seksuele ontwikkeling eruit ziet en op welke punten deze anders is voor de doelgroep waar zij mee werken, en wanneer seksueel gedrag afwijkend of gevaarlijk is.
  • Ze kunnen seksualiteit bespreekbaar maken. Medewerkers met zorgtaken weten hoe ze in een gesprek over seksualiteit kunnen beginnen en waar ze op moeten letten. Ze kunnen ook adequaat op vragen van cliënten reageren als die seksualiteit ter sprake brengen.
  • Ze kunnen een veilige sfeer creëren. Medewerkers met zorgtaken kunnen een veilige sfeer creëren als er over seksualiteit gesproken wordt, onveilige situaties signaleren en betrokkenheid tonen.
  • Ze houden rekening met diversiteit. Alle medewerkers zijn zich bewust van hun eigen waarden en normen en weten dat deze kunnen verschillen van die van anderen. Ze houden rekening met diversiteit in seksuele voorkeur, genderidentiteit, culturele achtergrond en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de beleving van seksualiteit.
  • Ze kunnen adequaat handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Alle medewerkers weten wat ze moeten doen als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bron

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden