Naar hoofdinhoud Naar footer

Digitale zorgDagstructuur-ondersteuning

Dagstructuur-ondersteuning,zoals een beeldscherm of sociale robot, helpt cliënten bij hun dagplanning. Het herinnert hen aan dagelijkse handelingen en afspraken. Met name mensen met dementie, een niet-aangeboren hersenletsel of psychische aandoening, zoals depressie of autisme, hebben er baat bij. Veelgebruikte technologieën zijneen beeldscherm of sociale robot.

Wat is dagstructuur-ondersteuning?

Hulpmiddelen ter ondersteuning van de dagstructuur herinneren cliënten aan dagelijkse handelingen en afspraken. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij een persoon met dementie die slechter is gaan eten. Ook helpt het hen bij de verdere dagplanning.

Er zijn op dit moment twee technologieën in gebruik: een beeldscherm en een sociale robot.

Beeldscherm

 • Op het beeldscherm verschijnen herinneringen in de vorm van teksten en symbolen. Een geluid kan eventueel de aandacht trekken. Door het op een tafeltje of kast te zetten, lijkt het een fotolijstje of kalender. 
 • Sommige beeldschermen laten alleen icoontjes en tekst zien. Ze stralen geen licht uit en geven geen geluidssignalen. Cliënten kunnen dit prettiger vinden.
 • Opdrachten die nog niet zijn uitgevoerd, blijven te zien op het scherm. Zo kan de cliënt de opdrachten teruglezen: handig als de cliënt ergens anders in huis is als de robot een opdracht geeft. 

Sociale robot

 • Deze kleine robot met menselijke trekken spreekt opdrachten en herinneringen uit, maar kan ook complimenten geven of muziek afspelen. Net als het beeldscherm kan de sociale robot op een tafeltje gezet worden. 
 • Door de menselijke trekken kan er een relatie ontstaan tussen de cliënt en de robot. Dit kan ervoor zorgen dat de cliënt de opdracht eerder uitvoert, maar dit hangt van de cliënt. Het is met name geschikt voor mensen met dementie die aanmoediging nodig hebben bij activiteiten die ze meteen moeten uitvoeren.

Doelgroep

Zorgtechnologieën voor ondersteuning in de dagstructuur zijn geschikt voor cliënten met:  

 • een cognitieve beperking door dementie of niet-aangeboren hersenletsel
 • een psychische aandoening zoals depressie of autismespectrumstoornis
 • het syndroom van Korsakov
 • het syndroom van Huntington
 • bij intramurale cliënten die claimend gedrag vertonen 

Gebruik en gebruiksgemak

Over het algemeen zorgt de mantelzorger voor het programmeren van de herinneringen of andere berichten. Dit kan via een familieportaal waar de mantelzorger vaak al bekend mee is. Door de zorgafspraken in de digitale agenda te zetten, kunnen ze worden uitgesproken of getoond.

YouTube video thumbnail

Controle op het uitvoeren van de herinneringen

Een herinnering alleen is soms niet genoeg. Met andere digitale zorgtechnologieën kun je in de gaten houden of een cliënt een handeling ook echt uitvoert. 

Hierbij kunnen de volgende technologieën helpen: 

 • Leefstijlmonitoring; krijgt de cliënt bijvoorbeeld een herinnering om te eten, dan ziet de mantelzorger of zorgmedewerker of er hierna ook daadwerkelijk activiteiten zijn in de keuken.
 • Beeldschermzorg; door te bellen kun je samen eten of zien dat iemand ook echt medicijnen inneemt. Houd er rekening mee dat het apparaat waarop de app staat geschikt is voor mensen met dementie. Dit zijn in het algemeen de seniorentablets. 

Lees meer over leefstijlmonitoring en beeldschermzorg op dit kennisplein.

Aandachtspunten

Er zijn een aantal punten om rekening mee te houden bij het gebruik van dagstructuur ondersteuning:

 • Zowel het beeldscherm als de sociale robot moeten zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit heeft als nadeel dat de technologie uitvalt als je de stekker uit het stopcontact haalt. Een nieuwere versie van het beeldscherm houdt hier al rekening mee door een accu te gebruiken. 
 • Voor beide type producten is een wifi-aansluiting nodig. Als de cliënten geen wifi hebben, kunnen ze gebruik maken van een mifi-router. Dit bieden leveranciers ook vaak aan. 

Wet zorg en dwang

Als de zorgtechnologieën voor dagstructuur ondersteuning worden gebruikt bij mensen met dementie geldt de Wet zorg en dwang (Wzd) is niet. Dit komt omdat er geen sprake is van toezicht op de cliënt.

Opbrengsten en financiering

Dagstructuur ondersteuning wordt gefinancierd door de zorgkantoren (Wet langdurende zorg) en door de zorgverzekeraars voor de wijkverpleging (Zorgverzekeringswet).

 • Lees meer over de opbrengsten en financiering van dagstructuur ondersteuning in de Kennisbank Digitale Zorg op Vilans.nl.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden