Naar hoofdinhoud Naar footer

Cijfers depressie bij ouderen

Hoe vaak komt depressie voor bij volwassenen en specifiek bij ouderen? Is er een verschil tussen mannen en vrouwen? Hoe lang duurt een depressie? Bekijk de cijfers.

Depressie bij ouderen

Onder ouderen in Nederland lijdt 2 tot 3% aan een ernstige depressie. Een veel groter aantal, 15 tot 20%, heeft een lichte vorm. Van de 1.500 mensen die jaarlijks als gevolg van een depressie hun leven beëindigen, is een derde ouder dan zestig jaar. (Bron: Mind Blue) Bij een landelijke gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2018 gaf 6,3% van de ouderen aan een depressie te hebben gehad in de laatste twaalf maanden. (Bron: Loket Gezond Leven) Dit zijn de meest recente cijfers over depressie bij ouderen.

Depressie bij volwassenen 

Bijna één op de vijf (18,7%) volwassenen in de leeftijd van 18-64 jaar krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een depressie. Jaarlijks krijgen ruim een half miljoen volwassenen in de leeftijd van 18-64 jaar in Nederland een depressie. Dat is één op de twintig (5,2%) volwassenen.

Per jaar krijgt 1,6% van de volwassenen die niet eerder een depressieve stoornis had te maken met een depressie. Het gaat dan om 135.600 mensen per jaar. Een depressieve stoornis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (jaarprevalentie: 6,3% versus 4,1%). Vrouwen in de leeftijdscategorie 25-34 jaar hebben de grootste kans op een depressie. 

Duur van een depressie bij volwassenen

De duur van een depressieve stoornis kan sterk verschillen per persoon. Van de volwassenen in de leeftijd van 18-64 jaar die een depressieve stoornis ontwikkelen, knapt ongeveer de helft binnen zes maanden op. 16% is binnen twee jaar nog niet hersteld en 12% is na 36 maanden nog niet hersteld. Bij hen is sprake van een chronische depressieve stoornis. Naarmate iemands lichamelijk en psychisch functioneren voorafgaand aan een depressieve stoornis beter is, duurt een depressieve periode korter. 

Bronnen depressie bij volwassenen: 

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Stel je vraag aan:

Deel deze pagina via: