Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgverlening aan cliënten met depressie verbeteren

Hoe kun je als zorgprofessional de zorg rondom depressie verbeteren? Dat is een belangrijke vraag en de oplossing vraagt om een uitgebreide aanpak. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de zorgverlener.

Als zorgprofessionals kun je de zorg rondom depressie verbeteren door:

 • Het verbeteren van vroegsignalering
 • Het verhogen van het kennisniveau over depressie
 • Zorgverleners actief te stimuleren dat zij op tijd en adequaat screenen en signalen doorgeven bij een cliënt bij verdenking van een depressie
 • Het verbeteren van de begeleiding van cliënten met depressie

Stimuleren tot adequate screening

Het screenen van een depressie is belangrijk. Depressies horen niet bij de ouderdom en wanneer ze onder ouderen voorkomen, is behandeling vaak mogelijk. Het tijdig signaleren van depressies bij ouderen is belangrijk om ernstiger en chronische klachten te voorkomen. Er zijn verschillende screeningsinstrumenten voor het signaleren van een depressie. Bekijk de screeningsinstrumenten

Geriatric depression scale (GDS)

Voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen wordt vaak de GDS gebruikt. Deze screeningsschaal voor depressie is speciaal ontwikkeld voor ouderen. Deze vragenlijst wordt door ouderen zelf ingevuld. Er zijn verschillende versies beschikbaar: 

 • GDS-30 items (pdf) - Scores: 0-10=niet depressief, 11-20= mild depressief en 21-30=ernstig depressief.
 • GDS-15 items (pdf) - Scores: een totaalscore van 6 of meer duidt op een mogelijke depressie.
 • GDS-8 (pdf) - vragenlijst voor het screenen van depressie in het verzorgings- en verpleeghuis. Scores: eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat een score van 3 en hoger gebruikt kan worden om depressie te signaleren.

Verbeteren begeleiding depressieve cliënt

Je kunt de depressiezorg verbeteren door omgevingsfactoren te optimaliseren. Dat is vooral belangrijk bij cliënten met depressieve symptomen, zonder dat er al sprake is van een depressieve stoornis of een beperkte depressie. Let in het bijzonder op voldoende activiteiten en dagstructuur in overleg met cliënt en team. Uit onderzoek blijkt dat niet-medicamenteuze interventies een positief effect hebben op depressieve symptomen bij verpleeghuisbewoners. Bijvoorbeeld recreatieve activiteiten, licht, muziek en bewegen.

Aandachtspunten bij behandeling depressie

Bij de behandeling van een depressie bij cliënten in de langdurige zorg is het belangrijk dat de begeleiding en behandeling de volgende aandachtspunten bevat:

 • Omgangs- en bejegeningsadvies voor het zorgteam. Zorgverleners leveren een belangrijke bijdrage in de dagelijkse omgang.
 • Voorlichting / psycho-educatie aan de cliënt en indien mogelijk aan familie.
 • Psychosociale interventies, optimaliseren omgevingsfactoren, vooral voldoende activiteiten en dagstructuur.
 • Cliëntgerichte samenwerking binnen het netwerk van de cliënt: zowel de naasten (informele netwerk) als de andere betrokken (zorg)professionals (formele netwerk).

Bron

Tools over verbeteren

Er zijn geen kennisproducten.

Tips over verbeteren

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van verbeteren

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Stel je vraag aan:

Deel deze pagina via: