Naar hoofdinhoud Naar footer

Stel je vraag aan:

Deel deze pagina via:

Evalueren van de behandeling van depressie

Door de cliënt goed in beeld te houden kan de zorgverlener steeds ingrijpen om verergering van de ziekte te voorkomen. Actief volgen is een interventie waarin de zorgverlener de toestand van de cliënt nauwkeurig monitort.

Actief volgen

Actief volgen is een interventie waarin de zorgverlener de toestand en de symptomen van de cliënt nauwkeurig in de gaten houdt, maar ook kijkt naar de resultaten van de interventies:

  • Herstelgedrag
  • Coping
  • Motivatie

Actief volgen bestaat uit:

  • Een gesprek waarin de zorgverlener en de cliënt het dagelijks functioneren bespreken. De zorgverlener kan er ook voor kiezen om de partner, familieleden, vrienden en collega's bij het gesprek te betrekken. Zij zien eventuele signalen van verergering van de depressie meestal eerder dan de betrokkene zelf. Dit gesprek voert de zorgverlener minimaal eens in de zes weken.
  • De cliënt en de behandelaar beslissen samen hoe en wanneer zij de voortgang van de behandeling en het herstelproces periodiek monitoren en evalueren. Om dit proces te ondersteunen, zijn er een aantal uitkomstindicatoren geformuleerd met bijbehorende meetinstrumenten. Bekijk de kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten op ggzstandaarden.nl 

Op basis van deze gegevens evalueert de zorgverlener in overleg met de cliënt de behandeling en past deze waar nodig aan. 

Bronnen

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden