Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Intimiteit en seksualiteit

Seksualiteit in het zorgleefplan

Belangrijk is dat de aandacht voor intimiteit en seksualiteit regelmatig terugkeert in de dagelijkse praktijk. Dat kun je doen door het thema terug te laten in de werkprocessen.
  • Neem het thema intimiteit en seksualiteit op in intakegesprekken en kennismaking.
  • Kom met cliënt op dit thema terug in de vervolggesprekken. Tijdens intake en kennismaking komt veel aan de orde waardoor veel info niet blijft hangen of men in lagere fase pas vragen krijgt of merkt waar behoeften liggen.
  • Maak het thema onderdeel van het zorgleefplan van de cliënt, zodat het een vanzelfsprekend onderwerp in de zorg wordt. Geef daarbij specifiek aandacht aan de privacy van de cliënt. Vraag altijd om toestemming voor rapportage aan de bewoner zelf of diens wettelijk vertegenwoordiger.
  • Agendeer het onderwerp structureel bij zorgleefplanbesprekingen, werkoverleg en teamoverleg, zodat beleid ook eigen wordt gemaakt. Bespreek casussen en knelpunten.

Bron

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.