Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Materialen en tools voor samenwerking

Samen thuiswonende ouderen in de wijk ondersteunen betekent samenwerken tussen verschillende disciplines, samenwerken over de domeinen heen en samenwerken tussen organisaties binnen en buiten de zorg. De materialen en tools op deze pagina helpen je de samenwerking op te zetten en te verbeteren.

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis

Hoe organiseer je proactieve en samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen thuis? Op deze vraag geeft de handreiking 'Kwetsbare ouderen thuis' antwoord. De handreiking beschrijft in zes heldere stappen hoe je deze zorg organiseert. De handreiking is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die zorg en ondersteuning verlenen aan kwetsbare ouderen thuis. Bij veel van deze ouderen is er sprake van meervoudige problematiek of extreme kwetsbaarheid. Bij iedere stap vind je instrumenten, werkwijzen en methodieken. 

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken

De gezondheid van burgers is gebaat bij sterke netwerken in de wijk. Hoe zet je een levendig wijknetwerk op? De toolbox 'Succesvol samenwerken in wijknetwerken' biedt praktische instrumenten en methodieken. De toolbox is ingedeeld naar 4 fasen van netwerkontwikkeling. Deze fasen (de 4 v's) kun je als leidraad gebruiken om een wijknetwerk op te bouwen:

  1. netwerk verkennen
  2. netwerk vormgeven
  3. netwerk verdiepen
  4. netwerk verankeren

Netwerkthermometer 

De Netwerkthermometer van adviesbureau Raedelijn is een online tool die je helpt in korte tijd een analyse te maken van jouw netwerk. Je krijgt een beeld van een aantal voorwaarden voor samenwerking en hoe jouw netwerk daarop scoort. Zo kun je nagaan hoe de samenwerking in je netwerk sterker kan worden. Met de tips uit de resultaten bekijk je hoe je dit kunt aanpakken. Voor Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en) is de tool gratis, voor andere organisaties zijn er kosten aan verbonden. Bekijk de demoversie om te zien hoe de netwerkthermometer werkt en hoe de resultaten worden teruggekoppeld. 

QuickScan interprofessionele samenwerking

De QuickScan van Zuyd Hogeschool is een instrument voor interprofessionele teams en netwerken om aspecten van hun samenwerking in kaart te brengen. Zij kunnen hiermee reflecteren op hun samenwerking en de resultaten benutten om deze te optimaliseren, bijvoorbeeld in een ontwikkel- of vervolgtraject. 

Hoe werkt het? Deelnemers krijgen stellingen te zien met de vraag om de mate van aanwezigheid te beoordelen en aan te geven of het een ontwikkelpunt is voor het team of netwerk. De QuickScan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise op het gebied van interprofessionele samenwerking (in teams) en groepsdynamica. Het invullen van de QuickScan neemt ongeveer 15 minuten in beslag. 

Download de QuickScan (pdf, 2019)

Welzijn op recept

Onderzoeken laten een stijging zien van psychosociale en psychische klachten. Dit overkomt jong en oud. In plaats van medische en psychologische ondersteuning kan deelname aan sociale activiteiten hiervoor ook een remedie zijn. Voorbeelden zijn: creatieve activiteiten, samen eten, vrijwilligerswerk en sport en bewegen. Van huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en andere voorzieningen vraagt dit nieuwe samenwerkingsrelaties. 

​Naar de website welzijnoprecept.nl  

Technologie voor zorg en ondersteuning in de wijk

Inspiratiebox Technologie in de wijk

In deze inspiratiebox vind je technologische oplossingen die geschikt zijn voor cliënten van zorg en welzijnsprofessionals in de wijk. Denk aan producten of oplossingen die cliënten prettig en zelfstandig laten wonen, helpen bij de dagstructuur of producten die helpen bij het (zelf) regelen van zorg. Ook lees je of er financieringsmogelijkheden voor de technologieën zijn.

Spoed in de ouderenketen

Hoe voorkomen we dat ouderen in spoedsituaties terecht komen en onnodig worden verplaatst? De interactieve publicatie 'Spoed in de ouderenketen' geeft inzicht in de stappen die ouderen zetten als zij in een spoedsituatie terecht komen. Bij elke stap vind je inspirerende voorbeelden uit de praktijk die jou en je samenwerkingspartners helpen om in je eigen wijk of regio concreet met verbeteringen aan de slag te gaan. Zo kunnen we gezamenlijk de beweging maken naar meer preventieve en proactieve zorg en ondersteuning voor ouderen in  spoedsituaties. De publicaties is ontwikkeld voor professionals, managers en bestuurders die werkzaam zijn met en voor (kwetsbare) ouderen in het traject voor, tijdens of na spoedsituaties.

Download Spoed in de ouderenketen (pdf, 2019)

Toolkit Preventie in de wijk

De Toolkit Preventie in de Wijk van het RIVM bevat drie tools om te werken aan gezondheid en welzijn van inwoners:

  • Toolkit preventie in de wijkWijktypen: overzicht van 9 wijktypen met als doel: kenmerken en thema's vaststellen
  • Datawijzer: indicatoren en cijfers om thema's en aanpak te duiden
  • Preventiewijzer: overzicht van thema's en interventies voor integrale aanpak

Het doel van de toolbox is gezondheidsbevordering, waarbij de aanpak gericht is op één of meerdere factoren van gezondheid in onderlinge samenhang. Het is de bedoeling dat in samenwerkingsverband preventie in de wijk wordt vormgegeven: met gemeenten, lokale partners en inwoners. De toolbox beschrijft 14 preventiethema's, zoals eenzaamheid, zelfredzaamheid, overgewicht, sociale cohesie en stress. Bij elk thema staat een overzicht van erkende interventies, die je kunt gebruiken voor de wijkaanpak. Bijvoorbeeld: Beweegkuur, Stap je gezond of 45+ voetbal bij het thema overgewicht.

Analysetool Wijkgericht Integraal Werken

Met de analysetool 'Wijkgericht Integraal Werken' analyseer je wat er goed gaat en wat beter kan in de samenwerking in de wijk. Je kunt de tool alleen invullen, met je team of met samenwerkingspartners. Het kost ongeveer 15 tot 20 minuten om de analyse te doen. Daarna heb je inzicht in de stand van zaken op verschillende niveaus van integraal werken. Waar gaat het al goed en waar juist helemaal niet? Bij de uitslag vind je tips voor verbeteracties en goede voorbeelden uit de praktijk.

Analysetool wijkgericht integraal werkenDe tool is gebaseerd op een wetenschappelijk model Wijkgericht Integraal Werken. Dit model gaat uit van 6 niveaus van integraal werken: hulpvrager, diensten, buurt, professionals, organisaties, beleid. Ook zijn er 2 niveaus met randvoorwaarden die nodig zijn om integraal werken te laten slagen: cultuur en functionaliteiten.

Digitale samenwerkingsthermometer

Digitale samenwerkingsthermometer van Hogeschool Windesheim waarmee de kwaliteit van samenwerking binnen een team in beeld gebracht én bijgesteld kan worden. De Teamthermometer van lectoraat Innoveren met ouderen van Hogeschool Windesheim maakt zichtbaar waar jouw organisatie of team en samenwerkingspartners tevreden over zijn en waar kansen liggen voor verbetering. Dit instrument is gemaakt voor teams in eerstelijnszorg en welzijn. 

Draaiboek Samenwerken in de wijk

Voor samenwerken in de wijk is er geen kant-en-klare aanpak die precies vertelt hoe je goed samenwerkt. Elke wijk, buurt of dorp heeft zijn eigen bijzonderheden en vraagt om een specifieke aanpak. Het draaiboek 'Samenwerken in de wijk' beschrijft hoe je een bijeenkomst kunt organiseren waarin je met (toekomstige) samenwerkingspartners stappen zet om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren of bij te sturen. Je gaat in de bijeenkomst samen aan de slag om vraagstukken in de samenwerking bespreekbaar te maken, oplossingen te zoeken én vervolgafspraken te maken. 

Zelftest Samenwerking in wijkteams

Zelftest samenwerking in wijkteamsHoe verloopt de samenwerking in jullie wijkteam? Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk? Is de sfeer goed en werken jullie slim samen met andere partijen? Met de gratis ‘Zelftest Samenwerking in wijkteams’ krijg je door het beantwoorden van 19 eenvoudige stellingen in korte tijd een goed beeld van de samenwerking en de verbeterpunten. Je krijgt praktische tools en tips om direct met de verbeterpunten aan de slag te gaan.

Omaha System

Omaha SystemHet Omaha System ondersteunt de samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn. Het is een classificatiesysteem voor de dagelijkse praktijk en een hulpmiddel om de acties en uitkomsten van de zorg voor cliënten beter te kiezen, te sorteren en vast te leggen. Het Omaha System is het meest gebruikte classificatiesysteem voor de wijkverpleging.

Krachtenveldanalyse samenwerkingsverband 

Krachtenveldanalyse samenwerkingsverbandEen krachtenveldanalyse helpt je om in kaart te brengen hoe partijen in een samenwerkingsverband of netwerk zich verhouden tot jouw organisatie en tot elkaar. Is er onderling vertrouwen? Hebben mensen en partijen dezelfde belangen of drijfveren? Doe een krachtenveldanalyse van de Rijksoverheid (communicatierijk):

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer