Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Inspectie over zorgnetwerken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt naar de kwaliteit van individuele zorgaanbieders en onderzoekt daarnaast hoe zorgaanbieders met elkaar samenwerken in zorgnetwerken. Zij ziet het als haar rol om goede samenwerking in zorgnetwerken te stimuleren. De kwaliteit van zorg thuis hangt namelijk voor een groot deel af van goede samenwerking tussen zorg- en hulpverleners.

Onderzoek zorgnetwerken kwetsbare ouderen

Om goede zorg te leveren aan kwetsbare ouderen thuis is het belangrijk dat de huisarts en de wijkverpleging elkaar kennen en samenwerken. Dat ze van elkaar weten wat ze doen en met elkaar afstemmen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed een meerjarig onderzoek van 2017 tot 2020 in een aantal gemeenten. Inspecteurs bezochten thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken en gingen in gesprek met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. In 2017 startte een pilot in Houten, daarna volgden de gemeenten Harlingen en Tiel (2018), Best (2019), Den Haag, Oud-Beijerland, Utrecht-Overvecht, Emmen en Amersfoort (2020) .

Grote verschillen in de samenwerking

Belangrijkste conclusies in het eindrapport, dat in november 2020 verscheen:

  • Er zijn grote verschillen in de samenwerking tussen de huisarts en de wijkverpleging, kwetsbare ouderen krijgen niet overal goede zorg thuis. 
  • Huisartsen, praktijkondersteuners en de wijkverpleging moeten intensief samenwerken om goede zorg te bieden aan de kwetsbare thuiswonende ouderen in hun werkgebied
  • Zij moeten de kwetsbare ouderen zelf en hun mantelzorgers zo veel mogelijk betrekken bij het overleg over hun zorg.
  • Huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleging kunnen een betere samenwerking niet alleen realiseren. Zij hebben hiervoor duidelijke regionale afspraken, tijd, voldoende ondersteuning en goede afspraken met de zorgverzekeraars nodig.

Lees alle conclusies in het eindrapport (2020, gecheckt 2022) op igj.nl

Inzichten per gebied 

Per bezocht gebied maakte de inspectie een rapport. Door de COVID-19-uitbraak heeft de inspectie van twee gebieden (Emmen en Amersfoort) geen rapport gemaakt. In die gebieden deden zij geen toetsing, maar brachten zij in kaart hoe de zorg voor kwetsbare ouderen is georganiseerd. Bekijk de resultaten per gebied op de tijdlijn die de IGJ maakte over het onderzoek op de pagina Zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen (2020, gecheckt 2022) op igj.nl. 

Infographic: voorbeelden van zorg thuis

De IGJ liet een infographic maken over de zorg voor kwetsbare ouderen, waarbij twee voorbeelden besproken worden: eentje over hoe het vaak gaat en de ander over hoe het beter kan.

Het eerste voorbeeld beschrijft de situatie van Rita Jansen, 83 jaar, die haar pols breekt. Alle zorgverleners leveren hier wel zorg, maar door gebrekkige communicatie loopt het net niet lekker. Daarnaast staat het goede voorbeeld van Robert Donati. Hij is 86 jaar en breekt ook zijn pols. In zijn verhaal is er meer aandacht voor communicatie en is er één centrale zorgverlener, in dit geval de praktijkondersteuner van de huisarts, die de coördinatie van de zorg op zich neemt. Daardoor loopt bij meneer Donati alles op rolletjes.

Bekijk de Infographic over zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen op igj.nl

Meer informatie toezicht zorgnetwerken

Meer informatie over toezicht en kwaliteit zorgnetwerken op igj.nl:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.