Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Goede voorbeelden

Wat zijn voorbeelden van samenwerking in de wijk voor een betere gezondheid? Bekijk de voorbeelden van Welzijn op recept, Overvecht Gezond, Gezonde Wijkaanpak, werkwijze Om U en Integrale zorg voor mensen met dementie. 

Welzijn op recept

gezonde wijkVeel ouderen die bij de huisarts komen hebben psychosociale problemen. Activiteiten zijn dan een betere oplossing dan medicijnen. Bij Welzijn op recept verwijst een zorgverlener de patiënt naar een welzijnscoach of welzijnsarrangement. De arrangementen bestaan uit interventies die het welbevinden van mensen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan.

Lees meer op de website welzijnoprecept.nl 

Even buurten

'Even buurten' is een succesvol Rotterdams project om ouderen boven de 70 jaar langer zelfstandig te laten blijven wonen. Even Buurten versterkt het informele netwerk rondom kwetsbare ouderen waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ouderen lopen in het dagelijkse leven soms tegen problemen aan, die ze zelf niet op kunnen lossen. Met een klein beetje ondersteuning van de mensen om hen heen kunnen zij toch nog goed functioneren. Even Buurten brengt ouderen in contact met buurtbewoners en eventueel vrijwilligers en schakelt zo nodig professionele ondersteuning in. 

Even buurten is een samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders uit Rotterdam, de Gemeente Rotterdam, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit, GENERO en Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam).

Lees meer over Even buurten op de website Zorg in 2030

Overvecht Gezond

Overvecht Gezond is een samenwerkingsverband dat speciale programma’s opzet voor kwetsbare groepen jongeren, volwassenen en ouderen in de wijk. Hun doel: betere gezondheid voor alle bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht. Samenwerkingspartners zijn: huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers en vele anderen. Gezamenlijk werken zij aan een integrale aanpak op wijkniveau, waarbij professionals proactief inspelen op toekomstige gezondheidsproblemen van bewoners.

Gezonde Wijkaanpak

Gezonde wijkaanpak

Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel de Gezonde Wijkaanpak genoemd, is een overheidsprogramma dat zich richt op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. Bewoners en professionals werken hierbij samen. Bekijk de infographic over de Gezonde Wijkaanpak op loketgezondleven.nl.

Werkwijze Om U

In de regio Utrecht werken zorg en welzijn samen aan proactieve ouderenzorg. In hun model staat de oudere centraal, vandaar de naam 'Om U'. Ouderen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid worden vroegtijdig en gestructureerd in kaart gebracht. Na signalering van kwetsbaarheid inventariseren de professionals de wensen en behoeften van de oudere en zijn of haar omgeving. Indien nodig en als de oudere dat wenst krijgt de cliënt  één contactpersoon die weet wat er speelt en wie er over de vloer komt. 

Medische en sociale zorg- en ondersteuning worden in samenhang en vanuit een gedeelde visie op ouderenzorg geboden. De betrokkenen stemmen met elkaar en met de oudere af. Ook betrekken zij zoveel mogelijk het netwerk rondom de oudere. De behoeften en de wensen van de oudere zijn leidend.

Het behouden en waar mogelijk vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van de oudere is een belangrijk onderdeel van de houding en werkwijze van professionals. Zorgverleners kennen elkaars expertise, hebben kennis van de sociale kaart en maken op wijkniveau afspraken over de samenwerking, consultatie en communicatie. Kijk voor meer informatie op de website Om U Utrecht

Goed Bezig!

Het Rotterdamse programma 'Goed Bezig! is een wijkaanpak waarbij bewoners informatie krijgen over een gezonde leefstijl en een team van 12 koks/vrijwilligers om de beurt voor een paar euro gezonde maaltijden bereiden. Lees meer over het programma 'Goed Bezig!' op gezondin.nu.

Integrale zorg voor mensen met dementie 

Huisarts Chantal Hensens uit Wijchen werkt op een integrale manier aan zorg voor mensen met dementie. In plaats van één keukentafelgesprek, houdt een team van zorgverleners voortdurend een vinger aan de pols bij dementiepatiënten en hun mantelzorgers. Dit voorkomt crisissituaties en spoedopnames in het ziekenhuis of verpleeghuis. Het geeft de cliënt rust en duidelijkheid en het maakt de zorg ook nog eens goedkoper.

Lees meer over deze netwerkaanpak op zorgenz.nl (2017)

Samenwerking wijkteams en actieve bewoners

Samenwerking wijkteams en bewonersHoe bouw je een goede samenwerking met bewoners op? Lees de 4 praktijkvoorbeelden in de publicatie ‘Toeval bestaat niet – goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners’ (pdf, 2016) van het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk. De verhalen gaan over de waarde van gewone gesprekken, over kracht zien in kwetsbare mensen en over als team je plan trekken, samen met bewoners.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer