Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Risicosignalering

Risicosignalering en Zorgleefplan

Vanuit het laatst bekende Kwaliteitsdocument (2013) zijn we gewend geraakt aan een aantal vaste thema's met betrekking tot risicosignalering: huidletsel, ondervoeding/overgewicht, vallen, problemen medicatiegebruik, depressie en incontinentie. Deze thema’s staan op Zorg voor Beter; hier vind je de zorginhoudelijke informatie.

Maar risicosignalering is breder dan alleen deze thema’s. De cliënt kan op gebieden risico’s lopen en het is dan ook zaak dat je breed kijkt. Het zorgleefplan met de vier domeinen kan je hierbij helpen. Een aantal voorbeelden van risico’s bij de vier domeinen.

Domein lichamelijk welbevinden

 • Medicijngebruik: verkeerd gebruik, therapie-ontrouw, bijwerkingen, polyfarmacie, kans op vallen.
 • Slechthorendheid en slechtziendheid: isolement, kans op vallen, verkeerde medicijnen, gevaarlijke situaties in en buitenshuis.
 • Immobiliteit: huidletsel, lichamelijke achteruitgang, overgewicht.
 • Slecht eten en drinken: verminderde weerstand, ondervoeding, overgewicht.

Domein mentaal welbevinden

 • Rouw en eenzaamheid: somberheid, depressie.
 • Vergeetachtigheid: dementie.
 • Verwardheid: delier.

Domein woon- en leefomstandigheden

 • Huis niet aangepast / geen hulpmiddelen beschikbaar: verminderde zelfredzaamheid, kans op vallen.
 • Onveilige buurt: minder sociale contacten.

Participatie:

 • Weinig sociale contacten: eenzaamheid.
 • Geen zinvolle dagbesteding: eenzaamheid, uitgesloten voelen, zinloosheid.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.