Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Risicosignalering

Voorbeeld: risicosignalering thuiszorg

Marente, een zorgorganisatie in de Bollenstreek, is in 2013 hard aan de slag gegaan met risicosignalering in de thuiszorg: er is aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering en er zijn goede afspraken gemaakt over wie wanneer de signalering doet. Martie Nijgh, wijkverpleegkundige bij Marente, deelt haar ervaringen. De ervaringen zijn goed, maar er zijn zeker ook aandachtspunten. De informatiepakketten en informatiekaarten die Marente gebruikt, zijn hier te downloaden.

Informatiekaarten zijn praktisch

Risico’s bij cliënten zie je beter als je weet waar je op moet letten. Daarom heeft Marente informatiepakketten en -kaarten gemaakt voor elk onderwerp. Ze hebben daarvoor de informatie van Thuiszorg Rotterdam als basis gebruikt. Martie Nijgh, wijkverpleegkundige bij Marente: 'Vooral met de informatiekaarten zijn we blij. Ze zijn handzaam en zeer bruikbaar in de praktijk.' Om te zorgen dat iedereen goed op de hoogte zou zijn van de informatie hebben de wijkverpleegkundigen een themabijeenkomst gegeven over risicosignalering in hun eigen team. Alle zorgcoördinatoren waren verplicht om te komen.

Afspraken

De (wijk)verpleegkundige hoort de risicosignalering bij elke nieuwe cliënt te doen.
Martie Nijgh: 'Ik merk dat het vooral voor de verzorgenden soms lastig is om de signalering goed te doen. De afspraak is dat na de evaluatie de resultaten van de risicosignalering besproken worden in de cliëntenbespreking, maar ik hoor er lang niet altijd iets van terug. En voor mij is het team nu te groot om er steeds achterheen te gaan. Als we straks in kleinere, zelfsturende teams werken hoop ik dat ik meer tijd heb om mijn collega’s te ondersteunen. Ik denk dat ze vaak te weinig kennis hebben, ook vanuit hun opleiding.'

Aandachtspunten

Martie Nijgh: 'We zijn op de goede weg. Het onderwerp leeft en iedereen weet dat het moet. Maar ik zie in de praktijk ook dat het niet een onderwerp is dat iedereen zich makkelijk eigen kan maken. Goede risicosignalering vergt inhoudelijke kennis en voldoende ervaring om de juiste vragen aan de cliënt te stellen. En dat is voor een aantal verzorgenden soms nog een hele klus.'

Download informatiekaarten

Meer informatie

Marente
Martie Nijgh, wijkverpleegkundige Katwijk aan de Rijn/Valkenburg
06 - 23 15 73 90

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.