Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Risicosignalering

Het gebruik van risicosignaleringslijsten

Risicosignaleringslijsten kunnen een hulpmiddel zijn bij signalering maar zijn geen doel op zich. Het gebruik van risicosignaleringslijsten is dan ook niet verplicht. Voorkom dat het blijft bij het alleen invullen van lijstjes.

verkorte checklist risicosignalering ouderenVerkorte Checklist Veilige Zorg

Zorg voor Beter heeft een Verkorte Checklist Veilige Zorg gemaakt waarin verschillende risicosignaleringslijsten zijn samengevoegd. Een aantal veelvoorkomende thema's komen aan bod. Aan de hand van een paar vragen kun je een eerste risicosignalering doen. Tevens stimuleert deze checklist het ondernemen van vervolgacties. 

Download: Verkorte Checklist Veilige Zorg (pdf) of

Let op: sla de pdf eerst op voordat je cliëntgegevens invult!

Voorbeelden van signaleringsinstrumenten

Voor voorbeelden van signaleringsinstrumenten zie de thema’s op dit kennisplein:

Tips voor zorgverleners

  • Kijk continue naar de balans tussen de wensen van de cliënt en risicobeheersing. En ga hierover de dialoog aan met de cliënt en familie. Afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan.
  • Ken de achtergrond, wensen en behoeften van de cliënt.
  • Neem, als je een risicosignaleringslijst gebruikt, de antwoorden altijd door met de cliënt en zijn of haar naasten.
  • Bij het signaleren van risico's is een goede vertaling naar het zorgleefplan en rapportage op het zorgprobleem een belangrijk onderdeel.
  • Beschrijf de adviezen in het zorgleefplan. Blijf als team de cliënt wijzen op deze adviezen. Met name belangrijk als bijvoorbeeld de cliënt een verhoogd valgevaar niet erkent.
  • Verandering van de (gezondheids)situatie is een aanleiding om de risicosignalering nogmaals uit te voeren.

Bronnen

  • Zorgleefplan
  • Werkplaats 'Risico en dan?' van Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.