Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Risicosignalering

Samen met de cliënt

Risicosignalering doe je altijd samen met de cliënt. De cliënt kan je informatie verstrekken op basis waarvan je de risico’s in kunt schatten, en hij moet ook betrokken worden bij de beslissing wat eraan gedaan kan worden (keuze van interventies).

Samenwerking met de cliënt

Om samen met de cliënt de risico’s te kunnen vaststellen en oplossingen te kunnen zoeken, moet je nauw samenwerken met elkaar:

  • Verdiep je in de cliënt, zijn achtergrond, zijn netwerk.
  • Wees actief betrokken bij je cliënt en zijn omgeving.
  • Verplaats je in zijn situatie.
  • Betrek de omgeving van de cliënt erbij (partner, familie, andere zorgverleners).
  • Zorg voor maatwerk; de cliënt is uniek en heeft de regie.

Lees bij het hoe je goed kunt communiceren met de cliënt.

Bij ‘gezamenlijke besluitvorming’ zijn cliënten beter geïnformeerd, zijn ze zich meer bewust van de voor- en nadelen van bepaalde keuzes, voelen ze zich vaker tevreden en twijfelen ze minder over hun genomen beslissing (Landelijke Actieprogramma Zelfmanagement). Lees meer over gezamenlijke besluitvorming bij thema Persoonsgerichte zorg.

Evenwicht: wensen cliënt en professioneel handelen

Realiseer je dat het vaak om kwetsbare en niet-mondige cliënten gaat die hun situatie niet altijd goed overzien en die niet te veel beroep willen doen op anderen. Jij hebt als zorgverlener een belangrijke rol in het begeleiden van je cliënt. Stel jezelf daarom de volgende vragen:

  • Weet jouw cliënt welke risico’s hij loopt?
  • Heeft hij voldoende informatie? Baseert hij zijn beslissing op de juiste informatie?
  • Kan ik hem motiveren om dat te doen wat het beste voor hem is? Kan ik hem een zetje in de goede richting geven? Zo ja, hoe?
  • Kan ik hem helpen beter voor zichzelf te zorgen?
  • Kan ik andere hulp inschakelen? Vrijwilligers, andere zorgverleners, buren, familie?

Soms blijft er verschil van inzicht. Realiseer je dat je cliënt (als hij handelingsbekwaam is) het recht heeft zijn eigen weg te gaan zolang dit niet ten koste gaat van anderen /de organisatie. In dat laatste geval zul je moeten onderhandelen met de cliënt en zijn familie over wat wel en niet kan.

Samenwerking met familie

Bij het thema staan veel praktische tips voor beter communiceren met familieleden van de cliënt. In de zitten nuttige lijsten om afspraken met familie en mantelzorgers goed te documenteren.

Bron

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.