Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Risicosignalering

Inspectie en kwaliteitskader

Risicosignalering is voor zorgorganisaties om verschillende redenen belangrijk. Het verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten en de veiligheid van de zorg en het is daarom een belangrijk thema bij inspectiebezoek en tijdens externe audits. Risicosignalering krijgt veel aandacht de laatste jaren. Partijen als Actiz, V&VN en de Inspectie voor de Gezondheidszorg vinden het een belangrijk onderwerp.

Verplichte onderwerpen

Voor een aantal zorgproblemen zijn organisaties - vanuit de professionele standaard - verplicht een risicosignalering uit te voeren, namelijk: huidletsel, ondervoeding/overgewicht, vallen, problemen medicatiegebruik, depressie en incontinentie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) inspecteert op deze thema’s. Ook tijdens externe audits komt risicosignalering aan bod. Bij controle blijkt nog al eens dat wel de checklists zijn ingevuld, maar dat niet helder is hoe de opvolging met vervolgacties heeft plaatsgevonden. Dus dat is ook een aandachtspunt.

Kwaliteitsdocument

De indicatoren m.b.t. signalering zijn dan ook op genomen in het Kwaliteitsdocument VVT. De Normen Goede Zorg zoals de indicatoren worden genoemd, vormen de basis voor inspectiebezoeken en voor landelijke kwaliteitsmetingen zoals de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen. Bovendien komen de normen aan bod bij audits voor keurmerken in de zorg, bijvoorbeeld HKZ en Prezo. En ook zorgverzekeraars gebruiken ze bij hun zorginkoop.

Voor de VVT is in het Kwaliteitsdocument beschreven aan welke normen organisaties moeten voldoen om goede zorg te geven. Risicosignalering maakt daar onderdeel van uit. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) inspecteert hierop. In het Kwaliteitsdocument staat daarover:

“De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van zorg. De IGZ gebruikt de uitkomsten uit het kwaliteitsdocument om te kijken of de zorg veilig en verantwoord is. De IGZ gebruikt het zogenaamde Risico indicatoren Toezicht (RT).

Risico indicatoren Toezicht verloopt in drie fasen:

  1. Eerste fase: signaleren van risico’s op basis van analyse van kwaliteitsinformatie en op basis van aanvullende informatie over de zorg en zorgaanbieder, voorbereiding op de tweede fase.
  2. Tweede fase: inspectiebezoeken, oordeelsvorming en maatregelenbepaling.
  3. Derde fase: bestuurlijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen.

In de sector VV&T is het veiligheidsmanagement stevig verankerd in het kwaliteitsdocument en het veiligheidsprogramma van de VV&T. De procesindicator ‘Risico-signalering zorgproblemen’ geeft zicht op de mate waarin een organisatie aandacht heeft voor de preventie van zorgproblemen.”

Normen risicosignalering

In het Kwaliteitsdocument 2013 zijn de volgende normen over risicosignalering opgenomen:

a. Risicosignalering - uitvoering

Percentage cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat een risicosignalering is gedaan op de zorgproblemen huidletsel, ondervoeding/overgewicht, vallen, problemen medicatiegebruik, depressie en incontinentie.

b. Risicosignalering - opvolging

Percentage cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat een risicosignalering is gedaan op de betreffende zorgproblemen en bij wie naar aanleiding van verhoogd risico adequate opvolging heeft plaatsgevonden.

Het Kwaliteitsdocument stelt als norm bij het thema ‘Lichamelijk welbevinden en gezondheid’ dat de cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering. Dit houdt onder meer in dat gezondheidsrisico’s tijdig worden herkend. Vroege herkenning van zorgproblemen zoals doorligwonden of incontinentie kan veel leed en verlies van kwaliteit van leven voor de cliënt voorkomen.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Dianne Karsmakers

mail | meer info

d.karsmakers@vughterstede.nl

Lees meer

Dianne Karsmakers

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer