Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Risicosignalering

Risico's signaleren in drie stappen

Als zorgverlener ben je voortdurend alert:

  • Zie ik lichamelijke veranderingen bij mijn cliënt?
  • Neemt bepaald gedrag van mijn cliënt risico's voor zijn gezondheid en welbevinden met zich mee?
  • Is zijn omgeving veilig?
  • Zit de cliënt lekker in zijn vel?

Planmatig werken

Risicosignalering maakt onderdeel uit van het zorgproces en daarmee van het zorgleefplan (zie ook ). Het vraagt om een methodische aanpak. Deze aanpak heeft verschillende benamingen: methodisch handelen, planmatig werken, klinisch redeneren. In alle gevallen gaat het om een cyclische manier van werken. In het kort: je gaat na wat er aan de hand is, bepaalt samen met de cliënt doelen en acties, evalueert en stelt de zorg bij.

Risicosignaleringsinstrumenten

Risicosignaleringsinstrumenten, zoals de Anamneselijst incontinentie of de (ondervoeding), worden in veel organisaties gebruikt, maar zijn niet verplicht. Ze zijn een handig hulpmiddel, maar risicosignalering gaat niet om het afvinken van een lijstje. Gebruik risicosignaleringsinstrumenten wanneer het je kan ondersteunen. Zorg dat risicosignalering onderdeel wordt van je dagelijks werk: het methodisch werken. Formuleer, als je een risico signaleert, gelijk acties in het zorgleefplan. Op die manier laat je zien dat je alert bent op het signaleren van risico's wat bijdraagt aan het leveren van goede en veilige zorg.

Risico's signaleren in drie stappen

Fase 1: Verkennen

Door gericht observeren en onderzoeken, ga je na welke risico’s je cliënt loopt. Je legt verbanden, gaat het gesprek hierover aan met de cliënt en interpreteert je bevindingen. Je stelt een diagnose: wat is het probleem, wat zijn de (mogelijke) oorzaken en welke verschijnselen (signalen en symptomen) treden op? Leg dit vast in het zorgleefplan.
Lees meer:

Fase 2: Plannen en doen (opvolging)

Je onderneemt actie om iets aan de risico’s te doen en problemen te voorkomen. Samen met de cliënt bepaal je de doelen en de interventies. Dit kunnen praktische handelingen zijn (denk aan wisselligging bij risico op decubitus), maar ook advies en voorlichting geven, motiveren van je cliënt en stimuleren van zijn zelfredzaamheid. Je bevindingen rapporteer je natuurlijk in het zorgdossier.
Lees meer: 

Fase 3: Evalueren en bijstellen

Evalueren doe je om na te gaan of je acties effect hebben en om te kijken of de situatie van je cliënt is veranderd. Dit kun je twee keer per jaar doen tijdens de zorgplanbespreking of het Multidisciplinair overleg (MDO). Tegelijk is het belangrijk om doorlopend oog te hebben voor gezondheidsrisico's, hierop acties te ondernemen, deze acties vast te leggen in het dossier en te evalueren. Op basis van die evaluatie pas je de zorg eventueel aan.
Lees meer: 

Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.