Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Persoonsgerichte zorg

Materialen

Er zijn veel verschillende manieren om persoonsgerichte zorg vorm te geven. Wil je ook aan de slag met persoonsgerichte zorg? Deze creatieve werkvormen, hulpmiddelen en vragenlijsten brengen je op ideeën.

Factsheet verbeteren kortdurende herstelgerichte zorg

Hoe kun je de kwaliteit van kortdurende herstelgerichte zorg verbeteren? In deze Factsheet 'Aan de slag met kortdurende herstelgerichte zorg' van ZonMW lees je 7 aanbevelingen van cliënten voor zorgverleners:

 1. Organiseer de zorg vanuit de wensen en behoeften van de zorgvrager
 2. Laat de zorgvraag leidend zijn, en niet de toegewezen zorginzet
 3. Kom tot één cliëntdossier dat ook voor de zorgvrager inzichtelijk is
 4. Creëer de omstandigheden voor optimaal herstel en revalidatie
 5. Geef de zorgvrager duidelijkheid over het zorgaanbod
 6. Blijf steeds communiceren met de zorgvrager en mantelzorger
 7. Maak de inzet van nazorg makkelijker

De aanbevelingen zijn bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in deze zorgvormen:

 • Geriatrische Revalidatie (GRZ)
 • Eerstelijns Verblijf (ELV)
 • Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP)

Download Aan de slag met kortdurende herstelgerichte zorg (pdf, 2021)

Tool Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen

Zorgorganisatie Vivantes maakte in een ondersteuningstraject van Waardigheid en Trots een flinke slag op het gebied van persoonsgerichte zorg. Aansluiten bij de wensen van bewoners is daarbij het uitgangspunt. Wil jij persoongerichte zorg ook handen en voeten geven in jouw verpleeghuis? Download de tool Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen (pdf, 2020). Bij iedere stap lees je over wat het doel is, wie betrokken zijn, wat er nodig is en welke hulpmiddelen daarbij ingezet zijn. De 6 stappen zijn:

 • kennismaking thuis
 • warm welkom
 • bewoner leren kennen
 • wensen verschillen: kom tot een gepast compromis
 • persoonsgericht zorgleefplan en elkaar informeren
 • wensen realiseren 

Bekijk de video over de 6 stappen:

https://www.youtube.com/watch?v=9txbbGk8eNk

Creatieve werkvormen

Creatieve werkvormen kunnen je helpen om ideeën op gang te brengen en out-of-the-box te denken. Probeer deze creatieve werkvormen eens uit, je hebt er weinig materialen voor nodig:

 • Een fictief Facebook-profiel invullen met bewoners om ze beter te leren kennen. Dit levert een schat aan informatie en initiatieven op!
 • Inspiratiekaarten en foto's inzetten om erachter te komen wat mensen drijft. Je kunt werken met eigen foto’s of een set van 48 Inspiratiekaarten Welbevinden bestellen in de webwinkel van Vilans (€ 27,95).
 • Een patient journey in kaart brengen. Wat maakt iemand mee die van zijn eigen vertrouwde omgeving verhuist naar een verpleeghuis? Dit biedt aanknopingspunten.
 • Een voetbalwedstrijd als metafoor. Welke plek of rol heeft jouw cliënt? En welke heeft de zorgverlener? Wanneer is hij trainer, wanneer is hij scheidsrechter? 
 • De appelboom. Wil je snel met elkaar helder krijgen waar je aan wilt werken? Maak gebruik van de appelboom. Wat is laaghangend fruit, wat is middenhangend en hooghangend fruit?
  Download de sheet Laaghangend fruit (pdf)
  Download de sheet Middenhangend fruit (pdf)
  Download de sheet Hooghangend fruit (pdf)

Hulpmiddelen zelfmanagementondersteuning

Ga samen met je cliënt op zoek naar wat belangrijk voor hem is en ondersteun hem bij zijn leef- en gezondheidsdoelen. Deze hulpmiddelen helpen je op weg:

Doelenformulier zelfmanagement

Breng samen met de cliënt doelen, acties en vervolgstappen in kaart. Het doelenformulier sluit af met de vraag of de cliënt op een later moment de voortgang van zijn doelen wil bespreken. 
Download het doelenformulier (pdf)

Gesprekskaart Baas over je eigen gezondheid

Kaart waarmee je het gesprek over persoonsgerichte zorg op gang kunt brengen. Met plaatjes over o.a. voeding, beweging en stress en ruimte voor persoonlijke wensen, doelen en acties.
Download Baas over je eigen gezondheid (pdf)

Menukaart en patient journey persoonsgericht zorg

De menukaart en de infographic ‘Patient Journey persoonsgerichte zorg’ zijn een hulpmiddel voor eerstelijns zorgverleners die persoonsgerichte zorg in de praktijk brengen. Mede-ontwikkelaar Nathalie Eikelenboom van DOH Zorggroep: ‘Door met de cliënt op zoek te gaan naar wat voor hem belangrijk is, kom je in gesprek over welke ondersteuning het beste werkt. De menukaart en de patient journey brengen je op ideeën om persoonsgerichte zorg vorm te geven in de praktijk.’
Download de menukaart voor persoonsgerichte zorg (pdf)
Download de patient journey (pdf)

Self Management Screeninginstrument (SeMaS)

Met de digitale SeMaS-vragenlijst kun je een inschatting maken in hoeverre zelfmanagement bij een cliënt kans van slagen heeft, welke barrières in de weg staan en welke zelfmanagementinterventies geschikt zijn. De cliënt vult de vragenlijst zelf in en bespreekt de resultaten met de zorgverlener. Cliënt en zorgverlener krijgen beiden inzicht op welke manier zelfmanagement succesvol ondersteund kan worden. Bij het instrument hoort een handleiding en een cursus ‘Self Management Screening voor beginners’.
Meer informatie over SeMaS op zelfzorgondersteund-instrumentenkiezer.nl

Diabetes Interactief Educatie Programma (DIEP)

Educatief programma over diabetes dat mensen met diabetes helpt bij zelfmanagement. DIEP biedt betrouwbare informatie over diabetes en de behandeling en helpt cliënten bij het maken van keuzes in hun leven. Ontwikkeld door: Maastricht Universitair Medisch Centrum.
Naar de website van DIEP

Meetinstrumenten beweeggedrag ouderen

Hoe kom je meer te weten over het beweeggedrag van kwetsbare ouderen? Kenniscentrum Sport biedt een overzicht van meetinstrumenten die je als professional kunt inzetten om beweeggedrag van ouderen vast te stellen en te monitoren.
Naar meetinstrumenten beweeggedrag (2019) op allesoversport.nl

Vragenlijsten consultvoorbereiding

Vragenlijsten helpen om de zorg persoonsgerichter te maken. Vraag je cliënt als voorbereiding op een afspraak of consult om een vragenlijst in te vullen of een lijstje met gesprekspunten te maken. Dit zorgt ervoor dat het leven van de cliënt het uitgangspunt is van het gesprek en niet de ziekte of beperking. Er zijn algemene vragenlijsten die je kunt inzetten en vragenlijsten specifiek voor ouderen en chronisch zieken.
Bekijk het overzicht van vragenlijsten

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]