Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over zorgleefplan

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Zorgleefplan
Zorgleefplan > Normen voor clientdossiers thuiszorg?
View modes: 
User avatar
Guest
Marieke de Korte - 7-9-2017 09:55:54
   
Normen voor clientdossiers thuiszorg?
Binnen onze thuiszorgorganisatie willen wij de cliëntdossiers bij de cliënt thuis verbeteren. Waar haal ik de normen/richtlijnen e.d. die hiervoor gelden vandaan?
[Marieke de Korte, praktijkverpleegkundige, Centraalzorg thuiszorg, Leusden]

User avatar
Guest
Anne Marie Vaalburg - 7-9-2017 09:59:08
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Normen voor clientdossiers thuiszorg?
Beste Marieke,
Het kwaliteitsdocument voor de ouderenzorg (VVT) is een belangrijk document waar kwaliteitseisen in beschreven staan (zie zorgvoorkwaliteit.nl).
In het algemeen helpt het ook om de volgende vier kritische vragen te stellen. Deze vragen betreffen de uitgangspunten waarop het zorgleefplan is gebaseerd:
1.Helpt dit zorgleefplan het gesprek met de cliënt op gang te brengen (meer regie en inspraak bij de cliënt)? Is het toegankelijk en begrijpelijk voor de cliënt?
2.Is er in dit zorgleefplan ruimte voor meer dan alleen lichamelijke zorg? (Helpt het medewerkers aandacht te hebben voor eenzaamheid, veilig wonen, kwaliteit van leven etc.)
3.Helpt dit zorgleefplan de medewerkers om methodisch te werken (staan zorgbehoeftes, bijbehorende acties en evaluatiemomenten goed beschreven)
4.Ondersteunt dit zorgleefplan de continuïteit? Of moet een invaller zich een weg worstelen door een administratieve encyclopedie?
Succes!
[Anne Marie Vaalburg, V&VN]