Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over zorgleefplan

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Zorgleefplan
Abonneer op bericht
User avatar
Anneke - (7-9-2017 09:33:02)
RE:Zorgleefplan versus privacy
Mijns inziens is het opsturen van een zorgleefplan i.v.m. privacy af te raden. Er staan veel persoonlijke gegevens in zoals het BSN-nummer en ook adresgegevens van eerste contactpersonen. Binnen onze organisatie wordt om die reden het zorgleefplan niet meer opgestuurd naar de (wettelijk) vertegenwoordiger van de cliënt. De (wettelijk) vertegenwoordiger wordt uitgenodigd voor het ZPO en kan aangeven of hij/zij komt. Bij verhindering heeft de eerste contactpersoon/(wettelijk) vertegenwoordiger te allen tijde inzicht in het zorgleefplan. Indien nodig wordt dit bijgesteld en voorzien van een paraaf ter goedkeuring door de (wettelijk) vertegenwoordiger.
[Anneke, VIG/EVV, Verpleeghuis, Friesland]