Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over zorgleefplan

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Zorgleefplan
Zorgleefplan > ondertekenen rapportage
View modes: 
User avatar
Guest
Lianne - 1-2-2022 14:49:21
   
ondertekenen rapportage
Is het verplicht dat in het zorgdossier de naam van degene die rapporteert zichtbaar is voor cliënt/contactpersoon. (ivm AVG)

User avatar
Guest
Marieke Kurver - 3-2-2022 13:57:27
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:ondertekenen rapportage
Beste Lianne,

De rapportages in het zorgdossier moeten herleidbaar zijn naar degene die deze geschreven heeft. Maar dit hoeft niet te betekenen dat je volledige naam zichtbaar is in een ECD.

In de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg staat het volgende:
‘De patiënt het recht op (gratis) elektronische inzage in zijn dossier en recht op een elektronisch afschrift daarvan. De zorgverlener moet ervoor zorgen dat het elektronisch uitwisselingssysteem dat hij gebruikt, vastlegt wie gegevens beschikbaar heeft gesteld en wie ze heeft ingezien (logging).’

De Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) zegt dat de cliënt op verzoek, recht heeft op een elektronisch overzicht wie bepaalde informatie in een elektronisch uitwisselings-systeem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum en wie informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.

Ik hoop dat je hiermee verder kunt.

Vriendelijke groet,
Marieke


https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/07/06/juridische-factsheet-wet-aanvullende-bepalingen-verwerking-persoonsgegevens-in-de-zorg/Juridische+Factsheet+wet+aanvullende+bepalingen+verwerking+persoonsgegevens+in+de+zorg.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2017/06/01/elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg/Wet+elektronische+verwerking+van+gegevens+20170620.pdfWet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens