Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Depressie

Richtlijnen depressie bij ouderen

Wat is goede zorg bij een depressie? Bekijk de richtlijnen en zorgstandaarden.

Direct naar:

GGZ-Standaard Ouderen met psychische aandoeningen (2021)

Deze GGZ-standaard beschrijft netwerkzorg voor ouderen met psychische aandoeningen, waar depressie een onderdeel van is. Je leest waarom psychische hulpverlening aan ouderen om een specifieke aanpak vraagt. Psychische aandoeningen kunnen op oudere leeftijd op een andere manier ontstaan en tot uiting komen en vragen om een andere behandeling dan bij jongere volwassenen. Ook spelen naast de psychische aandoening andere aspecten een rol: bijkomende lichamelijke aandoeningen, levensfaseproblematiek, vermindering van gehoor en zicht, cognitieve stoornissen en hieruit voortkomende functionele veranderingen.

In deze kwaliteitsstandaard lees je hoe zorgprofessionals ouderen in de brede context van de ouderenzorg kunnen behandelen en ondersteunen.

Naar de GGZ-Standaard Ouderen met psychische aandoeningen (2019) op ggzstandaarden.nl

Terug naar boven

NHG-Standaard depressie(2019)

Deze standaard geeft richtlijnen voor diagnostiek en beleid bij volwassenen met depressieve klachten of een depressie. De diagnose van een depressie kan ingewikkeld zijn, vooral bij ouderen die vaak meerdere klachten tegelijkertijd hebben. De standaard geeft handvatten voor het in kaart brengen van de aard van de klachten, de verschillen met andere (psychische) aandoeningen, het beoordelen van de ernst en aanpak van de klachten. In de herziene versie van 2019 zijn de volgende onderdelen geupdate: medicijnen slikken, medicijnen afbouwen en nieuw toegevoegd: winterdepressie en naaste met een depressie.

Terug naar boven

Zorgstandaard Depressieve stoornissen (2018)

De zorgstandaard beschrijft de multidisciplinaire zorg voor mensen met depressieve klachten. Het is een algemene richtlijn voor jong en oud en beschrijft de zorg op hoofdlijnen: vroege signalering, diagnostiek, monitoring, behandeling, herstel, participatie, re-integratie en preventie. De zorgstandaard geeft weer waar goede zorg aan zou moeten voldoen: welke hulp en begeleiding, op welke wijze, wanneer geboden moet worden. Dit in tegenstelling tot de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie waarin een overzicht wordt gegeven van de meest recente behandelingen op het gebied van depressie. De zorgstandaard heeft als doel dat dat elke cliënt een behandeling krijgt op basis van deze gezamenlijk vastgestelde standaard.

Terug naar boven

Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (Trimbos-instituut, 2013)

De Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (pdf, 3e revisie, 2013) beschijft de uitgangspunten voor goede zorg bij depressie, diagnostiek, interventies en behandelingen. Informatief voor zorgverleners en naasten. Een aanvulling op de richtlijn is het Addendum Ouderen bij de MDR depressie (pdf, 2008). Deze aanvulling op de algemene richtlijn bespreekt de belangrijkste specifieke aandachtspunten bij ouderen. Ook lees je meer over de prevalentie en oorzaken van depressie bij ouderen. De multidisciplinaire richtlijn en het addendum zijn uitgegeven door het Trimbos instituut en de Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling GGZ. 

Terug naar boven

LESA Depressieve stoornis (2006)

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Depressieve stoornis( 2006) is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE). De LESA Depressieve stoornis geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en eerstelijnspsychologen bij het verlenen van zorg aan patiënten met een depressieve stoornis. Download de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Depressieve stoornis (pdf, 2006) 

Terug naar boven

Richtlijn Het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn (NIVEL, 2004)

Een richtlijn voor verzorgenden (en mogelijk ook naasten) voor het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn: de Plezierige-Activiteiten-Methode (pdf, 2004)

Er zijn sterke aanwijzingen gevonden dat deze methode depressieve klachten bij mensen met dementie vermindert. Naast specifieke elementen die gericht zijn op het verminderen van depressieve klachten gaat de methode uit van een belevingsgerichte (werk)houding en de zorgcyclus. De richtlijn is opgesteld door NIVEL in 2004.

De expert depressie van Zorg voor Beter heeft deze richtiljnen in 2022 gecheckt en actueel bevonden. 

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.