Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Depressie

Richtlijnen depressie bij ouderen

De volgende richtlijnen die de aanpak van depressie beschrijven bevatten ook praktische informatie voor naasten.

Zorgstandaard Depressieve stoornissen (2018)

De zorgstandaard beschrijft de multidisciplinaire zorg voor mensen met depressieve klachten. Het is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor vroege onderkenning, diagnostiek en monitoring, behandeling en herstel, participatie en re-integratie en preventie. De zorgstandaard beschrijft de norm waaraan goede zorg moet voldoen: welke hulp en begeleiding, op welke wijze, wanneer geboden moet worden. Dit in tegenstelling tot de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie waarin een overzicht wordt gegeven van de meest recente behandelingen op het gebied van depressie. De zorgstandaard heeft als doel dat dat elke cliënt een behandeling krijgt op basis van deze gezamenlijk vastgestelde standaard.

Terug naar boven

Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (Trimbos-instituut, 2013)

De Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (pdf, 3e revisie, 2013) beschijft de uitgangspunten voor goede zorg bij depressie, diagnostiek, interventies en behandelingen. Informatief voor zorgverleners en naasten. Een aanvulling op de richtlijn is het Addendum Ouderen bij de MDR depressie (pdf). Deze notitie bespreekt de belangrijkste gepubliceerde onderzoeken en bestaande richtlijnen bij ouderen. Ook lees je meer over de prevalentie en oorzaken van depressie bij ouderen. De multidisciplinaire richtlijn en het addendum zijn uitgegeven door het Trimbos instituut en de Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling GGZ.

Terug naar boven

LESA Depressieve stoornis (2006)

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Depressieve stoornis( 2006) is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE). De LESA Depressieve stoornis geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en eerstelijnspsychologen bij het verlenen van zorg aan patiënten met een depressieve stoornis. Download de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Depressieve stoornis (pdf) 

Terug naar boven

Richtlijn Het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn (NIVEL, 2004)

Een richtlijn voor verzorgenden (en mogelijk ook naasten) voor het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn: de Plezierige-Activiteiten-Methode (pdf)

Er zijn sterke aanwijzingen gevonden dat deze methode depressieve klachten bij mensen met dementie vermindert. Naast specifieke elementen die gericht zijn op het verminderen van depressieve klachten gaat de methode uit van een belevingsgerichte (werk)houding en de zorgcyclus. De richtlijn is opgesteld door NIVEL in 2004.

Terug naar boven

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Sanne Wassink-Vossen

mail | meer info

s.wassink@ggnet.nl

Lees meer

Sanne Wassink-Vossen

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer