Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Depressie

Ondersteunen van cliënten met depressieve klachten

Leefstijl- en voedingsadviezen kunnen helpen bij het overwinnen van depressieve klachten. Het gaat vaak om kleine veranderingen in dagelijkse patronen, die soms lastig zijn om te doorbreken.

Lees meer over

Dagstructurering en leefstijladviezen

 • Vasthouden aan een goed dag- en nachtritme is belangrijk om depressie te helpen verbeteren.
 • Slecht of te veel eten, alcohol- en drugsgebruik ondermijnen de draagkracht. Door gewichtstoename kan therapie-ontrouw optreden. Voedingsadvies kan daarbij helpen.
 • Ouderen die bewegenMeer bewegen ondanks vermoeidheid geeft veelal meer energie en een betere kwaliteit van leven. Er is niet onomstotelijk bewezen dat bewegen een depressie voorkomt of verhelpt. Bewegen kan echter een goede bijdrage leveren aan een plezieriger leven en is goedkoop, snel te realiseren en op de wensen en mogelijkheden van de persoon af te stemmen.
 • Een (gespecialiseerde) zorgverlener kan helpen bij het in kaart brengen van het eet-, drink- en leefpatroon en daarbij gericht advies geven.
 • Het doorbreken van sociaal isolement door contacten met anderen kan opluchtend en ontspannend zijn. Het kan hierbij ook om lotgenotencontact gaan of om mogelijkheden via internet.
 • Dagstructurering en een gezonde leefstijl kunnen versterkt worden door het gebruik van Activity Scheduling. Met behulp van de lijst "plezierige activiteiten" leren cliënten dat kleine, alledaagse activiteiten al plezierig kunnen zijn. Zij maken een keuze uit de lijst van activiteiten en voeren deze uit. Door het scoren van de stemming in combinatie met de uitvoering van activiteiten wordt duidelijk wat de invloed van de uitgevoerde activiteiten is op de stemming.
 • Het opbouwen of verbeteren van dagstructurering (inclusief arbeidsgerichte therapie) en het (eventueel parttime) blijven werken behoren tot de basisinterventies bij depressie. Daarbij is wel van belang, dat de cliënt deze inspanningen niet als stressvol ervaart.
 • Gerichte aandacht voor het slaappatroon is noodzakelijk, omdat dit een negatieve invloed heeft op het functioneren overdag. Het is dan van belang om veranderingen goed te documenteren. Een gerichte gedragstherapeutische aanpak van slapeloosheid (eventueel via internet) kan ondersteuning bieden.
 • Mensen met een depressie, die medicatie gebruiken, kunnen te maken krijgen met bijwerkingen die het dagelijks leven beïnvloeden, zoals obstipatie, duizeligheid, rijvaardigheid. In het verkeer of op de werkplek kan het gebruik van medicatie de veiligheid voor de persoon zelf of derden in gevaar brengen. Van belang zijn leefstijladviezen om bijwerkingen van eventuele medicatie (bijv. obstipatie, duizeligheid, beïnvloeding van de rijvaardigheid) te hanteren.

Aandacht voor de cliënt om deze uit het isolement te halen is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Vooral het vergroten van het zelfvertrouwen door belonen en complementeren kan bijdragen aan meer sociale contacten.

Terug naar boven

Praktische aanwijzingen

 • Probeer goed te luisteren naar de klachten.
 • Heb aandacht en belangstelling voor de cliënt. Neem de depressie en de klachten serieus. De cliënt zal zich dan geaccepteerd en begrepen voelen.
 • Probeer de cliënt aan te spreken op datgene wat hij/zij wel goed kan doen.
 • Geef de cliënt de gelegenheid gevoelens van verdriet en boosheid te uiten.
 • Neem de klachten serieus.Cliënten zullen zich dan geaccepteerd en begrepen voelen. Het is niet goed om depressieve cliënten steeds aan te sporen en daarbij te zeggen dat alles best nog mee valt.
 • Het is belangrijk dat de cliënt het gevoel heeft op jouw steun te kunnen rekenen, zonder dat jij je daarbij overbezorgd toont.
 • Bevorder therapietrouw. Observatie van en begeleiding bij medicatiegebruik en -effecten, controle op bijwerkingen.
 • Bewaken verantwoord niveau van zelfzorg:
  • Algemene en de bijzondere dagelijkse levensverrichtingen
  • Lichamelijke conditie
  • Voedingstoestand
  • Vochthuishouding
  • Slaap-waakritme
 • Ondersteuning bieden aan de mantelzorg.
 • Opstellen van een haalbaar activiteitenschema. De cliënt zal ontdekken dat hij toch nog weer dingen kan, wat zijn eigenwaarde ten goede komt. De Plezierige Activiteiten Lijst kan houvast bieden om ideeën op te doen.

Terug naar boven

Wat kun je beter niet doen

 • De depressieve cliënt continu aanmoedigen om flink te zijn.
 • Proberen een depressieve cliënt op een verkeerd moment op te vrolijken.
 • Gevoelens van verdriet negeren.
 • De depressieve cliënt het gevoel geven dat hij zeurt.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Dennis Rijnders 10/11/2020

Er mag ook genoemd worden dat bij gebruik van antidepressiva invloed heeft op de libido. Er zijn maar weinig artsen die dit, ook bij ouderen, benoemen.


Dennis Rijnders 10/11/2020

Er mag ook genoemd worden dat bij gebruik van antidepressiva invloed heeft op de libido. Er zijn maar weinig artsen die dit, ook bij ouderen, benoemen.


joke de kort 21/5/2020

ik heb een schoonmoeder die erg depressief is ze is 88 jaar en zegt continu dat ze zo eenzaam is ondanks dat er toch veelvuldig bezoek is ze is ook ontzettend afhankelijk van haar kinderen als die er maar zijn er wonen er 2 van de 3 op een behoorlijke afstand is dit depressief gedrag je wordt er niet vrolijk van als je er bent


Annemieke Koning 5/1/2016

Beste Anne,
Ik heb je inmiddels via de mail geantwoord. De bronnen en onderzoeken die voor dit onderwerp zijn gebruikt kun je voornamelijk terugvinden onder het kopje richtlijnen.
Succes met je opdracht.


Anne Severens 5/1/2016

Beste zorg voor beter,
Mijn naam in Anne Severens en ik ben tweede jaars HBO- Verpleegkunde student. Voor een opdracht van mijn opleiding ben ik mij aan het verdiepen in depressie en het aanbieden van dagstructuur en hoeverre dit invloed heft op de depressieve klachten. Ik ben daarvoor opzoek naar verschillende onderzoeken die er zijn gedaan in hoeverre het geven van dagstrcutuur invloed heeft op depressieve klachten. Ik zie dat jullie hierboven mooi hebben beschreven dat het van invloed heft op depressieve klachten, alleen vroeg ik mij af of jullie de literatuur bezitten waarop dat advies is gemaakt. Zo ja, dan hoop ik dat jullie deze met mij willen delen, zodat ik deze kan gebruiken voor mijn onderzoek.

Ik vroeg mij dus af of jullie onderzoeken weten of sites waar ik hierover onderzoeken kan vinden die aantonen of het bieden van dagstructuur wel of geen inlvoed heeft op de klachten van een depressie.

Hopelijk kunnen jullie mij hiermee verder helpen.
Alvast heel erg bedankt.

Groeten,
Anne Severens