Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Depressie

Kennis en onderzoek over depressie bij ouderen

Ben je op zoek naar verdiepende kennis en wetenschappelijk onderzoek over depressie bij ouderen en ouderenpsychiatrie? Op deze pagina vind je informatie over kenniscentra, onderzoeken en richtlijnen. 

Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP)

Het Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP) ondersteunt professionals die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen en zorgprofessionals in de verpleging, verzorging en thuiszorg  die ouderen met mentale gezondheidsklachten beter willen ondersteunen. 

Het NKOP biedt kennisdossiers en hulpmiddelen over ouderenpsychiatrie. Er zijn onder meer kennisdossiers over:

 • angststoornissen
 • ouderenmishandeling
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • stemmingsstoornissen

Op de website vind je een kennisagenda met actuele vraagstukken in de ouderenpsychiatrie, een generieke module 'Ouderen met psychische aandoeningen' en vragenlijsten voor screening en diagnostiek. Bekijk ook de agenda, nieuws en blogs.

Naar het Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP)

Studie naar depressie bij ouderen (NESDO)

De Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO) heeft als doel het beloop van depressie bij mensen van 60 jaar en ouder te onderzoeken. Er zijn gegevens verzameld die mogelijk samenhangen met depressie bij ouderen, waarmee een database is opgezet. Er is onderzoek gaande naar het beloop van een depressie bij ouderen, de risicofactoren van het beloop, de wisselwerking tussen depressie en  lichamelijke aandoeningen en het zorggebruik. Het belangrijkste doel van de studie is de hulpverlening verbeteren en toespitsen op de specifieke problemen van deze groep ouderen. 

Lees meer over NESDO op nesdo.onderzoek.io

Onderzoek dagelijks functioneren ouderen bij depressie

Verpleegkundig specialist Sanne Wassink-Vossen, expert van thema depressie van Kennisplein Zorg voor Beter, deed promotieonderzoek naar de relatie tussen lichamelijke activiteit, functioneel herstel en depressie bij ouderen. Zij volgde twee jaar lang 510 ouderen van 60 jaar en ouder die deelnamen aan de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO).

Lees meer over de resultaten van haar onderzoek (2020, gecheckt 2022) binnen dit thema

Richtlijnen depressie bij ouderen

Wat is goede zorg bij een depressieve ouderen? Er zijn verschillende richtlijnen en zorgstandaarden:

 • GGZ-Standaard Ouderen met psychische aandoeningen (2021)
 • NHG-Standaard depressie (2019)
 • Zorgstandaard Depressieve stoornissen (2018)
 • Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (Trimbos-instituut, 2013)
 • LESA Depressieve stoornis (2006)
 • Richtlijn Het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn (NIVEL, 2004)

Ga naar de pagina over richtlijnen en zorgstandaarden binnen dit thema. 

Erkende interventies bij depressie

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. In het erkenningstraject interventies langdurende zorg beoordeelt een onafhankelijke commissie interventies op kwaliteit. Op het gebied van depressie zijn er op dit moment verschillende erkende interventies:

 • Dierbare Herinneringen
 • Doen bij Depressie
 • Op verhaal komen

Op de pagina Erkende interventies bij depressie lees je meer over deze interventies.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.