Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Depressie

Erkende interventies bij depressie

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de langdurende zorg. Maar hoe weet je wat werkt en wat niet? In het erkenningstraject interventies langdurende zorg beoordeelt een onafhankelijke commissie interventies op kwaliteit. Op het gebied van depressie zijn er op dit moment 3 erkende interventies: Dierbare Herinneringen, Doen bij Depressie en Op verhaal komen. 

Dierbare Herinneringen

Het hoofddoel van deze interventie is dat ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, met klinisch relevante depressieve klachten, na vijf gestructureerde gesprekken met een geschoolde vrijwilliger minder depressieklachten ervaren.

Materiaal

In een cursusboek voor vrijwilligers staat een uitgebreide beschrijving van de interventie. Daarnaast vind je achtergrondinformatie over: depressie bij ouderen, de werking van het autobiografisch geheugen en over gespreksvaardigheden. Er is een interventiebeschrijving en draaiboek voor projectleiders. Tot slot is er een online leeromgeving waar vrijwilligers kennis en vaardigheden kunnen vergroten en toetsen. Vrijwilligers kunnen in deze omgeving stapsgewijs de interventie doorlopen. Verder bevat de leeromgeving een klinische les over depressie en een forum waar vrijwilligers hun ervaringen kunnen delen.

Terug naar boven

Doen bij Depressie

Het doel van het zorgprogramma Doen bij Depressie is om meer aandacht te besteden aan mensen die depressieve klachten hebben en om de klachten daadwerkelijk te behandelen. Het zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’ is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg in 2014 erkend als een effectieve interventie.

Minder depressie en apathie

Activiteiten ouderen'Doen bij Depressie' is een multidisciplinair zorgprogramma en bestaat uit drie fasen: opsporen, behandelen en monitoren. Belangrijke rollen zijn weggelegd voor de verzorgende, psycholoog, arts en activiteitenbegeleider. De behandeling bestaat vooral uit activiteiten- en gesprekstherapie en alleen wanneer het nodig is ook het gebruik van antidepressiva.

Wetenschappelijk onderzoek naar het effect laat zien dat deze interventie leidt tot minder depressie op somatische afdelingen, minder apathie op psychogeriatrische afdelingen en een verhoging van kwaliteit van leven op beide afdelingen.

Terug naar boven

Op Verhaal Komen

De groepsinterventie 'Op verhaal komen' is een vorm van geïndiceerde preventie: activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van klachten bij risicogroepen. Het heeft als doel om het risico op een klinische depressieve stoornis te verminderen. 'Op verhaal komen' is door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg in 2018 erkend als effectieve interventie.

Life-review

'Op verhaal komen' is gericht op mensen van 55 jaar en ouder met lichte tot matige depressieklachten en is gebaseerd op life-review. Een gestructureerde evaluatie van het eigen leven, gericht op het verwerken van negatieve ervaringen en het geven van een positieve betekenis aan het eigen leven.

Terug naar boven

Lees meer over Databank erkende interventies in de ouderenzorg op dit kennisplein

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.