Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Depressie

Screeningsinstrumenten bij depressie

Een alerte houding op signalen en risicofactoren zorgt voor tijdige herkenning van depressie en de juiste ondersteuning. Het gebruik van een screeningsinstrument helpt om de klachten en symptomen van een cliënt zorgvuldig na te gaan.

screening depressieHet komt veel voor dat depressieve gevoelens bij ouderen niet herkend worden. Daarom is het belangrijk systematisch te onderzoeken of ouderen depressieve klachten hebben. Er zijn verschillende gevalideerde screeningsinstrumenten beschikbaar:  

Screeningsinstrumenten voor ouderen 

Geriatric Depression Scale (GDS)

Screeningsschaal voor depressie, specifiek ontwikkeld voor ouderen. Deze vragenlijst wordt door ouderen zelf ingevuld. Er zijn verschillende versies beschikbaar: 

  • GDS-30 items (pdf) - Scores: 0-10=niet depressief, 11-20= mild depressief en 21-30=ernstig depressief.
  • GDS-15 items (pdf) - Scores: een totaalscore van 6 of meer duidt op een mogelijke depressie.
  • GDS-8 (pdf) - vragenlijst voor het screenen van depressie in het verzorgings- en verpleeghuis. Scores: eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat een score van 3 en hoger gebruikt kan worden om depressie te signaleren.

Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD)

De Cornell Scale for Depression in Dementia is een beoordelingsschaal voor depressie bij een matige tot ernstige dementie. De schalen worden gescoord door een hulpverlener met informatie die verkregen is door een interview met de cliënt en een observant (verpleegkundige of partner/familielid). Een drempelwaarde van 8 of hoger duidt op lichte depressiviteit en van 12 of hoger op matige tot ernstige depressiviteit.

Download de CSDD-vragenlijst (pdf)

Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS)

De Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS) is de meest gebruikte schaal in de ouderenpsychiatrie om de ernst en het beloop van een depressie bij iemand die niet-dementeert vast te leggen. Een score hoger dan 20 duidt op lichte depressiviteit en een score hoger dan 30 op ernstige depressiviteit.

Downoad de MADRS-vragenlijst (pdf)

Screeningsinstrumenten voor alle leeftijden

Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

De PHQ-9 vragenlijst bestaat uit 9 vragen over de ernst van depressieve klachten aan de hand van criteria van de DSM-IV (classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen). Het is een verkorte versie van de Patiënt Health Questionnaire, waarbij alleen de DSM-IV criteria voor depressie worden gevraagd. Neem de vragenlijst samen met de cliënt door of laat de patiënt zelf de vragenlijst invullen.

Bekijk de PHQ-9-vragenlijst op zorgpad-depressie.be
Lees meer over de PHQ-9 op zelfzorgondersteund-instrumentenkiezer.nl 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

De HADS-vragenlijst meet klachten van angst en depressie zonder daarbij lichamelijke klachten te betrekken. Het is een korte vragenlijst voor volwassenen die gemakkeijk te gebruiken is.  

Download de HADS-vragenlijst op meetinstrumentenzorg.nl

DepressieHerkenningsSchaal (DHS)

De DHS is een vragenlijst, die gebaseerd is op de Short Mood Scale van Goldberg et al (1988). De DHS bestaat uit 9 vragen. Als de cliënt 'ja' antwoord op tenminste 2 van de vragen is er 50% kans op een depressieve stoornis. 

Download de DHS-vragenlijst (pdf)

INSTEL (INterventie STudie Eerste Lijn)

Vragenlijst voor huisartsten om te screenen op depressie. De INSTEL bestaat uit 8 vragen. Als de cliënt 'ja' antwoord op 3 of meer vragen, dan is nadere diagnose nodig. 

Download de INSTEL-vragenlijst (pdf) 

Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD)

De Hamilton Rating Scale for Depression is een vragenlijst met meerdere items die gebruikt wordt als indicatie bij een depressie en evaluatie bij behandeling en herstel. Scores (range 0-52) kunnen geïnterpreteerd worden als: 0-7= normaal/niet depressief, 8-13= mogelijk/licht depressief, 14-18= matig depressief, 19-27= ernstig depressief, >27= zeer ernstig depressief.

Download de HRSD-vragenlijst op meetinstrumentenzorg.nl

De expert depressie van Zorg voor Beter heeft deze screeningsinstrumenten in 2022 gecheckt en actueel bevonden. In de praktijk worden deze instrumenten nog volop gebruikt en aanbevolen. 

Bron

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.