Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Depressie

Cijfers depressie ouderen en goede organisatie van zorg

Ongeveer 10 tot 15% van de bevolking heeft ooit een depressie doorgemaakt. Bij ouderen is het de meest voorkomende psychische stoornis op oudere leeftijd. 25% van de 65-plussers ervaart depressieve klachten. Bij 25 tot 35% van de mensen met dementie komen depressieve symptomen voor.

De prevalentie van depressies bij ouderen in verpleeg-,verzorgingshuizen en in algemene ziekenhuizen is hoger dan bij de rest van de bevolking. In het verzorgingshuis is de prevalentie van depressieve stoornis ongeveer 4 % en heeft ongeveer 13% van de bewoners depressieve klachten (Eisses et al, 2004). In verpleeghuizen is de prevalentie gemiddeld zo'n 15% voor een depressieve stoornis en ongeveer 25% voor beperkte depressie.

Belang van goede zorg

Wanneer de organisatie geen goede depressiezorg biedt, kunnen cliënten te maken krijgen met depressieve gevoelens, functionele achteruitgang, sociale isolatie en soms zelfs sterven. Dit komt onder anderen door minder (of niet) deelnemen aan activiteiten. Depressieve gevoelens bij oudere cliënten worden vaak ondergediagnostiseerd. Terwijl behandeling voor de depressie vaak heel goed mogelijk is.  Daarom is het belangrijk systematisch te onderzoeken of depressieve gevoelens zich voordoen. 

Zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor het signaleren van veranderingen in het geestelijk welbevinden van de cliënt. Zij moet aandacht hebben voor mogelijke oorzaken en zo nodig deskundigheid van anderen inschakelen. 

Er zijn afgelopen tien jaar vele ontwikkeld voor ouderen die kampen met een depressie of depressieve symptomen.

Aanbevelingen

De aanbevelingen in de richtlijnen ‘Addendum ouderen bij de MDR depressie’ en de ‘Multidisciplinaire richtlijn depressie’ die de organisatie van de zorg raken hebben betrekking op:

Preventie

  • Geïndiceerde preventie wordt aanbevolen als de (mogelijk) meest effectieve vorm van preventie bij ouderen. De cursus ‘In de put, uit de put' (55+) is daarbij de eerste keus.
  • Er moeten meer cursussen worden aangeboden gericht op preventie. Vooral in een integraal aanbod, samenhangend met andere lokale initiatieven.

Diagnostiek

  • Aanbevolen wordt om iedere niet-demente verpleeghuisbewoner binnen twee tot vier weken na opname te screenen op een depressie, en dit iedere zes maanden te herhalen.
  • Bij enige verdenking op een depressie in het verpleeghuis kan de Geriatric Depression Scale (GDS) gebruikt worden als screeningsinstrument bij niet-demente cliënten.

Behandeling

  • Een depressie dient bij ouderen behandeld te worden, aangezien de consequenties groot zijn en de prognose van behandeling niet vermindert door het ouder worden.
  • Ouderen met een lichte tot matige depressieve stoornis of een beperkte depressie zouden in de eerste lijn eerst moeten worden behandeld met interventies waarin de huisarts samenwerkt met andere disciplines. Een multidisciplinair diagnostiek- en behandelprogramma verdient de voorkeur vanwege aangetoonde effectiviteit boven interventies door de huisarts alleen.

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer