Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Verzorgend wassen

Verzorgend wassen implementeren

Bij het invoeren van verzorgend wassen in diverse zorginstellingen is veel ervaring opgedaan. Daaruit blijkt dat voor het succesvol invoeren van verzorgend wassen de volgende stappen belangrijk zijn:

Voorbereiding

 • Start met het organiseren van informatiebijeenkomsten voor medewerkers, cliënten en hun naasten. 
 • Voer een nulmeting uit, gericht op de tijdsinvestering en ervaringen met de traditionele manier van wassen. De nulmeting is nodig om vast te kunnen stellen hoeveel tijdwinst verzorgend wassen oplevert ten opzichte van het traditionele wassen.
 • Voer een beginmeting (pdf) uit gericht op de verwachtingen van de zorgverleners met verzorgend wassen.
 • Maak afspraken met het team en met de bewoners over de manier waarop de extra tijd die het verzorgend wassen oplevert wordt ingevuld.

Terug naar boven

Uitvoering pilot

 • Instrueer de medewerkers op de afdeling over de werkwijze van het verzorgend wassen. Besteed hierbij aandacht aan:
  • Informeren van de cliënt.
  • Aspecten van hygiëne.
  • Het verwarmen van de washandjes en -doekjes.
  • Het wassen met de washandjes en -doekjes.
  • Afval.
 • Introduceer verzorgend wassen op de gehele afdeling. Dus niet slechts met een paar cliënten op een afdeling. Dit werkt in de praktijk beter.
 • Voer een effectmeting (pdf) uit op de afdelingen waar verzorgend wassen wordt ingevoerd. Doe dat na een tevoren vastgestelde periode.

Terug naar boven

Verdere implementatie

 • Stel een verspreidingsplan op voor de rest van de organisatie.

Terug naar boven

Borging

Voor de borging zijn de volgende aspecten belangrijk:

 • Doelgroep.
 • Materiaalkeuze.
 • Vaardigheden van de zorgverleners.

Voor meer informatie, zie ook: Borgen van verzorgend wassen (pdf)

Terug naar boven

Aanbevelingen

 • Betrek de leverancier bij de introductie, implementatie en follow-up; ook op langere termijn. Het is een voorwaarde om verzorgend wassen succesvol in te voeren. Daarom is het belangrijk het aanbod op dit aspect te vergelijken bij de keuze van een leverancier.
 • Wissel zo mogelijk ervaringen uit met organisaties of afdelingen die verzorgend wassen al introduceerden. Bespreek problemen met elkaar. Het werkt krachtig als ‘ervaren organisaties’ vertellen hoe zij één en ander hebben aangepakt.
 • Een duidelijke en onderbouwde argumentatie voor het invoeren van verzorgend wassen door het management bevordert sterk de mate van acceptatie bij zowel medewerkers als bewoners.

Download ook: Resultaten drie rondes Verbetertraject Verzorgend Wassen (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.