Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Valpreventie

Cursussen valpreventie

Voor scholing en deskundigheidsbevordering is lesmateriaal beschikbaar.

Ga direct naar:

Free Learning valpreventie
E-learning: verhoogd valrisico signaleren en inschatten
Free Learning 'Na een val'
Free Learning Stalift en Passieve lift
Animatiefilmpje valpreventie
Lespakket Valpreventie Windesheim
Valbegeleiding
Cursussen valpreventie
Kennisnetwerk Valpreventie
E-learning verhoogd valrisico signaleren en inschatten

Free Learning Valpreventie

In deze Free Learning van LOCOmotion leer je hoe je vallen kunt voorkomen. Deze Free Learning-module bestaat uit 20 vragen en duurt ongeveer 30 minuten. De Free Learning bestaat onder meer uit praktische teksten en films. Per vraag krijg je goed onderbouwde feedback en leer je veel over risicofactoren en het voorkomen van vallen. Als je voldoende vragen goed hebt krijg je aan het eind een certificaat. Heb je de eerste keer niet genoeg vragen goed beantwoord? Geen nood! Je kunt deze Free Learning net zo lang herhalen tot je alles goed hebt.

Voor deze module kun je 1 accreditatiepunt halen (4 euro administratiekosten), het certificaat is altijd gratis. De Free Learning is ontwikkeld door het St. Antonius Ziekenhuis met financiering van StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen).

E-learning: verhoogd valrisico signaleren en inschatten

Een eerste belangrijke stap in het voorkomen van valongelukken is het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico. Zorgverleners spelen hierin een belangrijke rol. Hoe herken je een verhoogd valrisico? Dat leer je in de e-learning ‘Verhoogd valrisico signaleren en inschatten’.
  De e-learning duurt ongeveer 1,5 uur. Voor het volgen van de e-learning zijn 2 accreditatiepunten toegekend. De kosten van de e-learning zijn zonder accreditatie €9,95 (excl. 21% BTW) en met accreditatie €29,95 (excl. 21% BTW)

Free Learning 'Na een val'

Je probeert natuurlijk alles te doen om te voorkomen dat een cliënt ten val komt. Maar soms valt de cliënt tóch. Hoe help je een gevallen cliënt zonder jezelf te veel te belasten? Dat leer je in de nieuwe Free Learning-module ‘Na een val’.

Deze nieuwe Free Learning-module van LOCOmotion bestaat uit 20 vragen en duurt ongeveer 30 minuten. De module bestaat uit praktische teksten en video’s. 

Free Learning Stalift en Passieve lift

e-learning tilliftTilliften worden steeds consequenter gebruikt, maar er zijn ook steeds meer cliënten met mobiliteitsklasse C, D of E in de zorg. Het goed gebruiken van deze hulpmiddelen is dan ook heel belangrijk. Natuurlijk leer je dat vooral in de praktijk, maar de Free Learning is een goede eerste stap. Met behulp van 17 vragen kun je je kennis rondom tilliften bijspijkeren.

Animatiefilmpje: valpreventie

Wees altijd alert! Als zorgmedewerker kun je een belangrijke rol spelen bij het signaleren en verkleinen van valrisico’s bij ouderen. Dit korte animatiefilmpje (2 min.) van Zorg voor Beter, gericht op bewustwording van de zorgmedewerker, laat zien dat ouderen niet ‘zomaar’ vallen. Kijk samen met de cliënt hoe je valongelukken kunt voorkomen. Dit filmpje is ook goed te gebruiken in een teambespreking of in het zorgonderwijs.

https://vimeo.com/136812973

Download video Valpreventie

Als je de video in presentaties of in het onderwijs wilt gebruiken, waar geen online verbinding beschikbaar is, kun je de video hier ook downloaden. Klik met de rechtermuisknop op de link, en kies voor 'doel opslaan als'.

Lespakket Valpreventie

Het lespakket Valpreventie is bedoeld voor  docenten en studenten van hbo- en mbo-opleidingen voor zorgprofessionals (niveau 2 t/m 5). Het lespakket is ontwikkeld door hogeschool Windesheim (lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg en de hbo-opleiding verpleegkunde), ROC Deltion (afdeling verpleegkunde en verzorging) in Zwolle en het Landelijk kennisnetwerk valpreventie bij senioren (Veiligheid.nl) in Amsterdam. Het pakket is getoetst in de onderwijspraktijk.

Elke les start met een casus in een andere setting (de thuiszorg, het verzorgingshuis/verpleeghuis en het ziekenhuis). De casus wordt gevolgd door doelstellingen en een aantal theorie- en praktijkopdrachten. De lessen kunnen integraal worden aangeboden in een scholingsprogramma gericht op valpreventie. Maar elke les kan ook afzonderlijk worden gebruikt in een bestaand programma binnen het curriculum.

Bekijk het lespakket Valpreventie (pdf) van Windesheim.

Terug naar boven

Valbegeleiding

Vallen gebeurt altijd onverwachts, maar met wat handige instructies kunt u een val zodanig begeleiden dat een val zo min mogelijk gevolgen heeft. In het ZorgvoorBeter-project GoedGebruik zijn hiervan een instructiefolder (pdf) en verschillende filmpjes gemaakt:

Terug naar boven

Cursussen valpreventie

Zorgaanbieders die zich willen bekwamen in valpreventie of valpreventieprogramma's willen aanbieden kunnen de volgende scholingen volgen:

 • Basiscursus Valpreventie voor professionals. Training voor zorgverleners die werken met ouderen, aan de slag willen met valpreventie en die nog meer kennis willen over het ouder worden, maar valrisico's en handvatten voor valpreventie adviezen missen.
 • Training Starten met de Valanalyse. Voor eerste en tweedelijns hulpverleners en medewerkers met ervaring en affiniteit in het werken met ouderen die (meer) gebruik willen gaan maken van het analyse-instrument de Valanalyse.
 • Training veiligheidsadviseur. Veiligheidsadviseurs kunnen zowel vrijwillige als betaalde medewerkers zijn van een welzijns- of thuiszorgorganisatie, ze kunnen lid zijn van een ouderenbond of werken vanuit een dienstencentrum of gemeente.
 • Cursus valpreventie en valtraining voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten of oefentherapeuten door Pro Education.
 • Cursus Zicht op Evenwicht. Voor (wijk)verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten of praktijkondersteuners die de cursus Zich op Evenwicht zelfstandig willen organiseren en uitvoeren, zowel individueel als in groepsverband.
 • Cursus Vallen verleden tijd. Voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, geriatriefysiotherapeuten of revalidatiefysiotherapeuten die het valpreventieprogramma Vallen verleden tijd willen opzetten en praktisch uitvoeren.
 • Scholing In Balans docent. Voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, MBVO docenten of sport- en bewegingsleiders senioren die de cursus In Balans willen gaan opzetten en uitvoeren.
 • Training Otago instructeur. Voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten of beweegagogen die het Otago oefenprogramma willen gaan opzetten en uitvoeren, zowel individueel als in groepsverband.

Terug naar boven

Kennisnetwerk Valpreventie

VeilgiheidNL wil kennisverspreiding rond het thema valpreventie bevorderen en heeft daarom het Kennisnetwerk Valpreventie Senioren (KNVS) opgericht. Voor meer informatie zie

Terug naar boven
 

E-learning verhoogd valrisico signaleren en inschatten

Professionals die dagelijks in aanraking komen met 65-plussers spelen een belangrijke rol bij het vinden van ouderen met een verhoogd valrisico. In deze e-learning leer je: 
 • De omvang van de problematiek van vallen bij ouderen en de achterliggende oorzaken
 • Hoe je een verhoogd valrisico bij ouderen signaleert 
 • Naar wie je een oudere met een verhoogd valrisico doorverwijst 
 • Basisadviezen om een val te voorkomen
 • Concrete handreikingen om het gesprek aan te gaan over valrisico's en ouderen te motiveren om het valrisico verder in kaart te brengen
Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.