Naar hoofdinhoud Naar footer

Landelijke ontwikkelingen

De impact van vallen, het groeiende probleem en de maatschappelijke gevolgen hebben geleid tot steeds meer aandacht voor valpreventie, zowel beleidsmatig als politiek.

Valpreventie in het nationale coalitieakkoord

In december 2021 is valpreventie opgenomen als maatregel in het coalitieakkoord. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) verduidelijkt welke zorg onder valpreventie valt en of deze zorg wordt vergoed.  Afspraken over de praktische uitwerkingen hiervan zijn geland in een aantal bestuurlijke akkoorden zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).  

Begin 2023 is het gezond en actief leven akkoord (GALA) ondertekend waarin vaste afspraken op bestuurlijk niveau zijn vastgelegd. Hierin zijn onder andere doelstellingen rondom valpreventie opgenomen. Vanaf 2023 krijgt 14% van alle thuiswonende ouderen (65+)  jaarlijks een valrisico -schatting. Daarnaast volgt jaarlijks 3% van de thuiswonende ouderen (65+) bij wie een verhoogd valrisico is vastgesteld, een erkende  valpreventieve beweeginterventie.  Deze landelijke doelstellingen zijn ook vertaald naar doelstellingen per gemeente. Deze inzet is noodzakelijk om de  besparingen die genoemd staan in het regeerakkoord te kunnen realiseren.  

Ketenaanpak Valpreventie

In het GALA is afgesproken dat uiterlijk op 1 januari 2024 in elke regio wordt gestart met de inrichting van de ketenaanpak valpreventie in zoveel mogelijk gemeenten. De Ketenaanpak Valpreventie is ontwikkeld zodat gemeenten in stappen valpreventie kunnen implementeren. Het geeft inzicht in de stappen die een oudere doorloopt en hoe je deze samen met de juiste professionals implementeert binnen de regionale context. Deze stappen zijn onder andere gebaseerd op alle kennis die er al is over effectieve valpreventie en de implementatie daarvan. De ketenaanpak valt zowel in het gemeentelijk als zorgdomein. Deze ketenaanpak vraagt dus om een integrale samenwerking tussen disciplines en twee domeinen. Gemeenten hebben hierin de coördinerende taak. ​​ 

Financiering van valpreventie

Voor gemeenten zijn via de Specifieke uitkering (SPUK) middelen beschikbaar om te werken aan de verschillende doelstelling vanuit het GALA. De SPUK kon aangevraagd worden tot en met 31 maart 2023. Positief nieuws is dat álle gemeenten financiële middelen hebben aangevraagd voor valpreventie. Voor valpreventie kunnen gemeenten  via de SPUK gelden aanvragen voor:​ 

  • Het opsporen van ouderen​ 
  • Het uitvoeren van valpreventieve beweeginterventies​ 
  • Het coördineren van de ketenaanpak valpreventie​ 
  • Overige valpreventie interventies​ 
  • En aansluitende beweegactiviteiten​ 

Daarnaast vallen veel onderdelen uit de ketenaanpak al onder basisverzekerde zorg. Een belangrijke aanpassing is dat per 2024 valpreventieve beweeginterventies voor ouderen met een verhoogd valrisico met een indicatiestelling vergoed gaan worden onder de basisverzekerde zorg. Hoe deze indicatiestelling eruit komt te zien wordt op dit moment aan gewerkt. Ouderen met een verhoogd valrisico zonder indicatiestelling kunnen een valpreventieve beweeginterventie volgen in het gemeentelijk domein.

Meer informatie

Tools over integrale samenwerking

Tips over integrale samenwerking

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van integrale samenwerking

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden