Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Valpreventie

Samenwerking eerstelijn

Voor zorgverleners in de eerstelijn zijn verschillende producten beschikbaar om samenwerking rond valpreventie en valincidenten te realiseren.

Multidisciplinaire samenwerking

De module 'Multidisciplinaire samenwerking bij valpreventie' van Zorgvoorveilig.nl geeft een praktische leidraad voor het verbeteren van de coördinatie en samenwerking bij het signaleren en het voorkomen van valincidenten. Deze module is bruikbaar voor alle zorgaanbieders in de eerste lijn en maatschappelijke dienstverlening die te maken hebben met ouderen. Download Multidisciplinaire samenwerking bij valpreventie (pdf). Meer informatie over een multidisciplinaire aanpak van vallen en medicatiegebruik staat op de website van Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Met Lokaal Vitaal werk je aan een effectieve, integrale en lokale aanpak om valongevallen bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Het digitale handboek helpt je bij de benodigde stappen, te beginnen bij het opzetten van een lokaal multidisciplinair team.

Valkliniek

Voor het opzetten van een valkliniek en/of een regionaal zorgpad (zowel in als buiten het ziekenhuis) is een handboek beschikbaar voor praktische ondersteuning bij het opzetten en evalueren. In dit handboek staat de opzet van een valkliniek zoals het Landelijk Netwerk Valkliniekpreventie die vanaf de oprichting (2003) heeft vastgesteld. Doel is om een zo uniform mogelijke werkwijze te hanteren zodat de kwaliteit van de valkliniek is gewaarborgd. Download het Handboek implementeren valkliniek (pdf)

Regionale samenwerking hogeschool en zorgorganisatie

Voortbouwend op eerdere verbeterprogramma's van Zorg voor Beter is een handleiding gemaakt voor een Zorg voor Betere Regio, waarin hbo-lectoraten (innovatiegericht onderzoek en onderwijs) samenwerken met zorgorganisaties om de zorg te verbeteren. In deze handleiding is het thema valpreventie uitgewerkt voor de ouderenzorg en thuiszorg. De handleiding is echter ook bruikbaar voor andere verbeterthema's in de langdurige zorg. Binnen het Zorg voor Betere Regioprogramma worden de verbeterteams ondersteund door getrainde hbo-docenten en -studenten. De continue inbreng van getrainde studenten en vaste docenten ondersteunt de borging en doorlopende innovatie na afronding van het verbetertraject. De samenwerking en uitwisseling van kennis en praktijkervaringen tussen verbeterteams kan resulteren in een regionaal kennisnetwerk.  Een dergelijk netwerk vormt een belangrijk element in de borging van de resultaten.
Hogeschool Windesheim ontwikkelde deze Handleiding Zorg voor Betere-regio (pdf, 2012), een handleiding voor zorgorganisaties en regionale opleiders, voor verbeteringen op het gebied van valpreventie voor de ouderenzorg en thuiszorg.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.